Op de bestuursvergadering van N-VA Kortrijk werd op maandag 29 juni een nieuwe voorzitter gekozen. Piet Lombaerts kreeg het vertrouwen van het voltallige bestuur en zal de komende jaren de afdeling verder uitbouwen. Hij volgt Jorgen Deman op die sinds 2018 voorzitter was en nu naar Zwevegem verhuist.
...

Op de bestuursvergadering van N-VA Kortrijk werd op maandag 29 juni een nieuwe voorzitter gekozen. Piet Lombaerts kreeg het vertrouwen van het voltallige bestuur en zal de komende jaren de afdeling verder uitbouwen. Hij volgt Jorgen Deman op die sinds 2018 voorzitter was en nu naar Zwevegem verhuist.Piet is 57, gehuwd en vader van drie kinderen. Hij is sinds 1989 advocaat bij advocatenkantoor DLPA. In 2012 werd hij verkozen als gemeenteraadslid in Kortrijk en aangesteld als voorzitter van de gemeenteraad. "Een taak die hij zes jaar met passie uitvoerde en hem heel wat respect bij meerderheid en oppositie opleverde", klink het vol lof. Verder is Piet binnen N-VA ook lid van het arrondissementeel bestuur, lid van de partijraad en voorzitter van de statutencommissie. In zijn vrije tijd houdt hij van koken, muziek, fietsen en lezen."De komende jaren zetten we de ramen en deuren van onze afdeling wagenwijd open. Er heerst heel wat enthousiasme rond onze schepenen en hun bevoegdheden", vertelt de kersverse voorzitter. "Steeds meer mensen vormen een uitgesproken mening en willen zich politiek engageren. Ik wil dan ook volop inzetten op het werven van nieuwe leden en bestuursleden, in nauwe samenwerking met onze jongerenafdeling. "Lombaerts wil ook opnieuw meer inzetten op wat hij de Vlaamse identiteit noemt. "Elke Kortrijkzaan moet fier kunnen zijn op deze stad. Onze partij zet in op een inclusieve samenleving en vertrekt vanuit een positief verhaal van inburgering. We mogen ook de mensen in eenzaamheid niet vergeten. Burgers die zich in sociaal, emotioneel isolement bevinden willen we mee op de kar krijgen door een warme samenleving op te zetten."Tot slot wordt ook economie een van zijn stokpaardjes. "Kortrijk is de economische hoofdstad van West-Vlaanderen. Het vliegwiel voor de economische relance in West-Vlaanderen zal in Kortrijk op gang moeten worden getrapt. Wij zullen daarin als locomotief fungeren. Het is belangrijk om terug te grijpen naar de basiswaarden: een arbeidsethos en het stimuleren van de creativiteit met respect voor het verleden en een open blik naar de toekomst. Samen zetten we Kortrijk zo ook op de kaart om culturele hoofdstad van Europa te worden."N-VA Kortrijk bedankte bovendien nadrukkelijk Jorgen Deman voor zijn engagement de voorbije jaren en wenste hem veel succes in Zwevegem. Peter Sustronck blijft ondervoorzitter van de afdeling.