Naar aanleiding van het intrekken van de gemeenteraadsbeslissing van 5 februari 2019 over de voordracht van Rik Soens werden nieuwe kandidaturen opgevraagd bij de fractieleiders voor vertegenwoordiging namens Stad Waregem in het regionaal bestuurscomité. Aan de gemeenteraad werd gevraagd een nieuwe kandidaat voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité. De twee kandidaten waren Philip Himpe (CD&V) en Patrick Balcaen (Vlaams Belang). Met 28 ja-stemmen en één nee-stem kon Himpe makkelijk triomferen. Balcaen haalde slechts 3 ja-stemmen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen, wil graag het gedeelte gewestweg Kruishoutemseweg (lengte 305m) overdragen aan de stad. Het gewest kent een investeringssubsidie toe om dit wegvak in goede staat van berijdbaarheid te brengen. Deze subsidie bedraagt 34.914,55 euro, inclusief BTW. Het college heeft zich tijdens de zitting van 17 mei 2018 principieel akkoord verklaard met deze overdracht en de raming investeringssubsidie. De Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer heeft een overeenkomst opgemaakt waarin de modaliteiten voor de uitbetaling werden vastgelegd. De volledige gemeenteraad stemde voor.

Ten slotte kwam ook de aanpassing van het huishoudelijk reglement en de activiteitenfiche met het oog op stimuleren van herbruikbare bekers en andere duurzame elementen aan bod. Na een lange discussie tussen Michiel Vandewalle en burgemeester Kurt Vanryckeghem over het al dan niet correct verlopen van het verzoek, werd er gestemd over de aanpassing. De absolute meerderheid van CD&V verzette zich hiertegen waardoor het voorstel werd afgekeurd. Over het tweede was er echter een positief oordeel. Maar Vanryckeghem deelde mee dat het zeker nog verder moet uitgewerkt worden. Daardoor werd de aanpassing momenteel afgekeurd.

(JV)

Naar aanleiding van het intrekken van de gemeenteraadsbeslissing van 5 februari 2019 over de voordracht van Rik Soens werden nieuwe kandidaturen opgevraagd bij de fractieleiders voor vertegenwoordiging namens Stad Waregem in het regionaal bestuurscomité. Aan de gemeenteraad werd gevraagd een nieuwe kandidaat voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité. De twee kandidaten waren Philip Himpe (CD&V) en Patrick Balcaen (Vlaams Belang). Met 28 ja-stemmen en één nee-stem kon Himpe makkelijk triomferen. Balcaen haalde slechts 3 ja-stemmen.Het Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen, wil graag het gedeelte gewestweg Kruishoutemseweg (lengte 305m) overdragen aan de stad. Het gewest kent een investeringssubsidie toe om dit wegvak in goede staat van berijdbaarheid te brengen. Deze subsidie bedraagt 34.914,55 euro, inclusief BTW. Het college heeft zich tijdens de zitting van 17 mei 2018 principieel akkoord verklaard met deze overdracht en de raming investeringssubsidie. De Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer heeft een overeenkomst opgemaakt waarin de modaliteiten voor de uitbetaling werden vastgelegd. De volledige gemeenteraad stemde voor.Ten slotte kwam ook de aanpassing van het huishoudelijk reglement en de activiteitenfiche met het oog op stimuleren van herbruikbare bekers en andere duurzame elementen aan bod. Na een lange discussie tussen Michiel Vandewalle en burgemeester Kurt Vanryckeghem over het al dan niet correct verlopen van het verzoek, werd er gestemd over de aanpassing. De absolute meerderheid van CD&V verzette zich hiertegen waardoor het voorstel werd afgekeurd. Over het tweede was er echter een positief oordeel. Maar Vanryckeghem deelde mee dat het zeker nog verder moet uitgewerkt worden. Daardoor werd de aanpassing momenteel afgekeurd. (JV)