In het verleden vroegen bewoners uit de strook tussen de Ieperweg en de E40 al herhaaldelijk om de geluidsoverlast door het snelwegverkeer trachten in te dijken. Bovendien toonde de opmeting door 'Curieuzeneuzen Vlaanderen' aan dat er in die omgeving een verhoogde concentratie stikstofdioxide hangt; hoger dan de drempelwaarde die WHO stelt. De Groen-fractie deelt de bezorgdheid van deze Zedelgemnaars en riep de gemeenteraad ...