In het verleden vroegen bewoners uit de strook tussen de Ieperweg en de E40 al herhaaldelijk om de geluidsoverlast door het snelwegverkeer trachten in te dijken. Bovendien toonde de opmeting door 'Curieuzeneuzen Vlaanderen' aan dat er in die omgeving een verhoogde concentratie stikstofdioxide hangt; hoger dan de drempelwaarde die WHO stelt. De Groen-fractie deelt de bezorgdheid van deze Zedelgemnaars en riep de gemeenteraad ...

In het verleden vroegen bewoners uit de strook tussen de Ieperweg en de E40 al herhaaldelijk om de geluidsoverlast door het snelwegverkeer trachten in te dijken. Bovendien toonde de opmeting door 'Curieuzeneuzen Vlaanderen' aan dat er in die omgeving een verhoogde concentratie stikstofdioxide hangt; hoger dan de drempelwaarde die WHO stelt. De Groen-fractie deelt de bezorgdheid van deze Zedelgemnaars en riep de gemeenteraad op om de Vlaamse overheid ertoe te bewegen om opnieuw een onderzoek te openen. De voltallige gemeenteraad schaart zich achter de plaatsing van geluidswerende schermen die het geluid en fijn stof weren."Verhoogde concentraties stikstofdioxide kunnen irritaties van de luchtwegen veroorzaken, zoals astma, en mogelijke longschade en hart- en vaatziekten in de hand werken", lichtte Groen-fractieleidster De Meester haar motie toe. "Ook geluidshinder is een belangrijk probleem dat de levenskwaliteit sterk vermindert. Geluidsoverlast kan leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid. De E40 die ten noorden van Loppem ligt, staat op de wegenkaart rood ingekleurd als een weg met meer dan zes miljoen passages per jaar en zou in feite in aanmerking moeten komen voor VLAREM-maatregelen."Schepen van Milieu Arnold Naessens trad het voorstel van Groen volmondig bij. "Ook inwoners uit Veldegem zijn vragende partij voor een geluidsmuur langs de E403-snelweg. Bij metingen in 2010 door het Agentschap Wegen en Verkeer zagen we in onze gemeente gemiddelde geluidswaarden van 65 decibel. Het agentschap deelde ons toen mee dat pas vanaf 80 decibel geluidswerende maatregelen voorzien worden." "80 decibel kan je vergelijken met een wekkeralarm, 70 decibel met de gemiddelde stofzuiger", verhelderde Groen-raadslid Laura Lahousse de cijfers. "Momenteel is er jammer genoeg geen bindende wetgeving omtrent verkeershinder, wel richtlijnen die er kwamen door het Europees Parlement. Als gemeentebestuur zullen we, met de petitie als bezwarende factor, er bij de Vlaamse overheid op aandringen om na het zomerverlof nieuwe metingen te laten uitvoeren", stelt schepen Naessens.(HV)