Peter De Groote: “Huisbaas vraagt om huur te betalen met premies. Dat is hard!”

Steve Douglas van The Grenadier Book Shop in de Menenstraat huurt ook een handelspand van OCMW Ieper. (Foto TOGH)
Steve Douglas van The Grenadier Book Shop in de Menenstraat huurt ook een handelspand van OCMW Ieper. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste maandagavond om de regeling voor de vrijstelling van huurgelden voor handelspanden in eigendom van OCMW Ieper te verlengen. Er ontspon een debat over inning van huurgelden door private verhuurders, die daarbij blijkbaar nogal hardvochtig en weinig solidair uit de hoek komen. “Ze slachten de kip met de gouden eieren”, zei schepen Philip Bolle.

In de Rijselstraat en Menenstraat verhuurt OCMW Ieper twaalf panden aan handelaars of horeca-uitbaters. Door de eerste lockdown besliste de raad voor maatschappelijk welzijn al in mei om de huurgelden voor april voor alle panden kwijt te schelden. Vanaf mei gold de vrijstelling enkel nog voor handelaars die onderhevig waren aan een verplichte sluiting.

Takeaway of gesloten

Sinds de tweede lockdown hanteerde OCMW een ander systeem: zaken die verplicht gesloten waren krijgen een huurvrijstelling. Indien zij takeaway aanbieden, wordt huurvrijstelling verleend voor de helft van de betreffende periode. Huurders die niet onderhevig zijn aan een verplichte sluiting, genieten geen huurvrijstelling. Maandag keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de doortrekking van deze regeling goed voor zolang de coronamaatregelen verplichte sluitingen opleggen.

Privé-eigenaars

Fractieleider Jordy Sabels (Groen) ging akkoord met het opschorten van de huur voor handelspanden, maar pleitte ervoor om ook de private eigenaars onder de druk te zetten om hun huurgelden kwijt te schelden. “Horeca en handel hebben we het moeilijk”, zei Sabels. “We zien dat ook aan de stijgende leegstand in onze stad. Ik wou toch vragen of het niet mogelijk om via een doorgedreven communicatie sturend te werken naar de privé toe. We weten dat ook privéondernemers, zeker op de Grote Markt maar ook daarbuiten, handelspanden verhuren en dat uit communicatie uit de pers blijkt dat ze blijven huurgelden innen. Gewoon communiceren dat de stad dit wel doet kan er misschien voor zorgen dat er druk uitgeoefend wordt op die privé-eigenaars.”

Grenadier Book Shop

Peter De Groote (CD&V) sloot zich daarbij aan. “Hoe kan je huur aanrekenen aan mensen die niet eens de kans krijgen om open te doen? U weet dat er een heel grote belasting staat op de inning van handelshuren. Mocht dat wegvallen en dat stuk kunnen ze weggeven aan de privé, dan denk ik dat dan een eerlijke situatie zou zijn”, aldus Peter De Groote. “Wat de stad doet met deze panden is heel goed, maar ik heb gezien dat de winkel van Steve Douglas (The Grenadier Book Shop in de Menenstraat, red) waarschijnlijk wel verder huur moest betalen. Dat zijn natuurlijk hele moeilijke en schrijnende situaties. Dat zijn winkels die werken met 100% toerisme. Die mens verkoopt even veel als de gesloten horeca. Ik denk dat we daar nog eens goed moeten over nadenken wat je met zo’n zaak doet. Je kunt het bijvoorbeeld niet vergelijken met een Bio-Vita, die wel Ieperse klanten heeft.”

Kip met gouden eieren

“Met het schepencollege hebben we ook nagedacht over de stad kan doen om de privé-eigenaars te bewegen om aan hun huurders vrijstelling of mindere huur te verlenen”, repliceerde schepen van Patrimonium Philip Bolle (SP.A). “Door hier vandaag die vrijstelling te verlenen als voorbeeld, als trekker, kan Stad Ieper als een soort drukkingsmiddel fungeren op die eigenaars die dat vooralsnog niet doen. Veel meer dan dat kan je als stad niet doen, denk ik. Misschien moet het besef bij de eigenaars nog komen dat als je op die vrij hardvochtige manier blijft die soms hoge huren eisen, ze eigenlijk het kip met de gouden eieren slachten.”

Gelijkheidsbeginsel

“Wat The Grendadier Book Shop betreft is het een beetje delicaat want dit gaat over één bepaald bedrijf”, vervolgde Bolle. “Het probleem is dat zo’n nicheproduct maar levensvatbaar is met Engelse toeristen. Zolang die toeristen niet komen, zal dat wellicht voor die winkel dramatische propporties aannemen. Vanuit het principe van het gelijkheidsbeginsel is het voor het stadsbestuur moeilijk om die zaak toch een vrijstelling te geven. U maakt de vergelijking met de Bio-Vita. Ik vind dat ook niet helemaal correct. Ik verneem toch dat de omzet bij die mensen ook fors gedaald is. Daarnaast wordt daar ook personeel tewerkgesteld. Het is een verhaal van proberen de lippen boven water te houden om te overleven. Waar begint het? Waar eindigt het? Op dit moment kunnen we niet anders handelen dan de manier waarop wij nu handelen.”

Harde uitspraak

Peter De Groote pikte daar verder op in. “Laat ons duidelijk zijn: bij de handelaars gaat het momenteel zeer moeilijk. Ik zit er zelf ook in. Ik weet welke percentages wij draaien en welke percentages heel wat handelaren draaien. Het is ook een kwestie van de leegstand in de stad tegen te houden. Doe dan ook iets voor de handelaars en geef ze bijvoorbeeld nog een korting van 25%, want zij draaien niet de normale omzet dat ze normaal draaien. Ik denk dat dit ook de sleutel kan zijn om jullie eigen handelspanden te redden”, zei De Groote, die ook nog een schrijnend verhaal opdiste. “Een handelaar die ik ken had zo’n vraag had gesteld aan zijn huisbaas. Het antwoord van die huisbaas, waar ik echt van geschrokken was, kwam erop neer dat hij zei: ‘luister, wij als eigenaar hebben het inkomen ook nodig. Jullie krijgen premies, betaal ons met die premies. Dat vind ik een harde uitspraak. Ik heb daar enorm veel last mee.”

Ook schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) mengde zich nog in de discussie. “Vorige week heb ik overleg gehad met twee mensen, maar er komen er nog bij, ook van de immokantoren, om samen met hen de private verhuurders aan de tafel te brengen en te kijken in hoeverre wij als lokaal bestuur iets kunnen doen”, besloot Desmadryl.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.