"De voorbije jaren hebben we 35 kilometer grachten en laantjes gekuist, 150 poelen geruimd en 10.000 nieuwe weidepalen in de grond geklopt. We konden re...

"De voorbije jaren hebben we 35 kilometer grachten en laantjes gekuist, 150 poelen geruimd en 10.000 nieuwe weidepalen in de grond geklopt. We konden rekenen op een samenwerking met 54 landbouwers. Er werd een Driemussenbrug gebouwd en er kwamen zelfs thematische, toeristische producten zoals kaas en bier op de markt. Dit is een voorbeeld van hoe natuur en landbouw met elkaar verzoend kunnen worden."Schepen Martin Obin (CD&V) bevestigde het belang van het project. "Het Regionaal Landschap Westhoek is de trekker en moet het initiatief nemen maar het heeft werknemers te kort. Er was recent overleg met gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe en die zou aan het Agentschap Natuur en Bos een verlenging vragen. We wachten op een antwoord van ANB." (GUS/foto ACK)