"Sp.a Menen heeft veel goesting om samen met de inwoners de uitdagingen voor de stad aan te gaan", zo begon voorzitter Herman Ponnet. "Sinds de vernieuwing en verbreding die in 2010 werd opgestart, kregen heel wat nieuwkomers de kans om zich te ontplooien en te engageren. We gaan op de ingeslagen weg verder, dat vertaalt zich in keuze van de lijsttrekkers. Het wordt een jong en dynamisch team."
...

"Sp.a Menen heeft veel goesting om samen met de inwoners de uitdagingen voor de stad aan te gaan", zo begon voorzitter Herman Ponnet. "Sinds de vernieuwing en verbreding die in 2010 werd opgestart, kregen heel wat nieuwkomers de kans om zich te ontplooien en te engageren. We gaan op de ingeslagen weg verder, dat vertaalt zich in keuze van de lijsttrekkers. Het wordt een jong en dynamisch team." Lijsttrekker wordt Patrick Roose (44), momenteel fractieleider in de OCMW-raad. Zeven jaar geleden begon hij als partijsecretaris bij sp.a Menen. Hij is vooral bekend vanwege zijn inzet tegen de hoge ligdagprijzen in de OCMW-woonzorgcentra in de stad. Angelique Declercq, fractieleider in de gemeenteraad, en Jelle Janssens, huidig ondervoorzitter, zullen plaats twee en drie innemen op de lijst. Er wordt resoluut de kaart getrokken van jonge, dynamische mensen.De rest van de lijst wordt gevormd in het voorjaar. "Dat is een zorg voor later. Ikzelf zal er wel ergens op staan", aldus Herman Ponnet. "Buiten deze drie namen is er nog niets besloten. Gezien we de kaart trekken van de vernieuwing, is het logisch dat dit uitgangspunt in grote mate de lijst zal vormgeven." De partij trekt naar de verkiezingen met de slogan 'Jij maakt morgen'. "Een bewuste keuze", licht Patrick Roose toe. "Het woord morgen verwijst naar de toekomst. Het beleid moet toekomstgericht zijn, niet enkel op wat zich vandaag afspeelt. Met het woord jij geven we aan dat we op alle inwoners van de stad een beroep willen doen om die toekomst vorm te geven. We pleiten voor participatieve trajecten en inspraak. Dat bewezen we onder meer door sinds 2014 verschillende huisbezoeken te doen. We kiezen een aantal straten uit in Menen, Lauwe of Rekkem en bellen dan aan bij werkelijk ieder huis in die straat. Veel inwoners zijn verheugd dat ze eens echt mogen zeggen wat er volgens hen goed of fout loopt. Via het woord maaktten slottewillen we benadrukken dat deze toekomst 'maakbaar' is.Door de participatie van de burgers kwam sp.a Menen tot drie speerpunten waarop het programma voor de volgende verkiezingen zal worden gebouwd. Een geïntegreerd sociaal beleid waar welzijn en armoedebestrijding geen zaken zijn die op zichzelf staan maar in ieder beleidsdomein een plaats hebben. Ten tweede willen ze een veiligheidsbeleid dat minder incidentgedreven is maar waar meer aandacht is voor sociale preventie. Hierbij wil sp.a meer inzetten op vindplaatsgericht werken, de signalen opvangen bij de burgers zelf. Zoals met de wijkplaatsbezoeken, die volgens Jelle Janssens heel wat waardevolle informatie kunnen verschaffen. Een derde speerpunt wordt mobiliteit. De partij wil de knelpunten in de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid aanpakken. Daarvoor wil ze een beroep doen op experts maar zeker ook op de inwoners zelf. "Tijdens de huisbezoeken leerden we op dit vlak al veel bij van de inwoners. Naar aanleiding van de huisbezoekingen in de Koningstraat en de Weststraat organiseren we op 7 december een politiek café rond 'mobiliteit in het stadscentrum'", besluit Patrick Roose.(Stefaan Lernout)