De gemeenteraad komt op donderdagavond 3 september bijeen op het Gemeentehuis. De raad keurt normaliter een reglement goed voor de toekenning van de titels erevoorzitter van de gemeenter...

De gemeenteraad komt op donderdagavond 3 september bijeen op het Gemeentehuis. De raad keurt normaliter een reglement goed voor de toekenning van de titels erevoorzitter van de gemeenteraad, ereschepen en eregemeenteraadslid. De toekenning van deze laatste titel aan Ramoudt staat ook op de agenda. Ook de jaarrekening 2014 ligt ter vaststelling voor. "In het eigen dienstjaar boekten we 450.000 euro meer overschot dan gepland", zegt schepen van Financiën Jan Bekaert. "De autofinancieringsmarge, ons voorziene resultaat tegen 2019, stijgt zo van -645.000 naar +110.000. Dat heeft vooral met het niet opnemen van leningen te maken. We financieren zoveel mogelijk uit eigen kas."Ook de vacantverklaring van de functie van bestuurssecretaris wordt besproken op de gemeenteraad. Die functie was niet meer ingevuld sinds Sara De Meyer halfweg vorig jaar het gemeentebestuur verliet om gemeentesecretaris van Kortemark te worden. (HH)