Partijfracties eensgezind over sociaal-economisch steunplan in Avelgem

© JS
Redactie KW

De gemeente Avelgem heeft een steunplan geformuleerd dat een serieuze boost moet geven aan de lokale economie. Het plan komt bovenop de beloofde federale en Vlaamse maatregelen, en moet de sociaal-economische gevolgen van het coronavirus mee helpen opvangen. Op 25 mei zal de gemeenteraad zich over de goedkeuring van het steunplan uitspreken.

Na twee grote wegenwerken in 2019, in het centrum van Avelgem, zaten veel Avelgemse handelaars en winkeliers op hun spreekwoordelijk tandvlees. Dat het jaar 2019 op economisch vlak een laagvlieger zou worden, was bij iedereen vooraf ingecalculeerd. Daar had de communicatie vanwege het Avelgems bestuur, die uitging van de korte pijn, wel voor gezorgd. Niemand had echter rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat in 2020 een fenomeen als het coronavirus de kop op zou steken. Het virus joeg alle potentiële klanten hun huizen in, en dwong de handelszaken tijdelijk hun deuren te sluiten, nota bene tijdens de vruchtbaarste financiële periode. Daar bovenop dreigt de crisis ook op globaal niveau diepe economische wonden te slaan, waardoor lokale economieën nog meer onder druk zullen komen te staan. De gemeente Avelgem voorzag dat gevaar alvast en werkte al een aantal weken aan een structureel steunplan, dat het afgelopen week naar de buitenwereld communiceerde. Zowel de lokale economie, als gezinnen en verenigingen die het momenteel financieel moeilijk hebben, zal Avelgem tijdens de crisis bij de hand nemen.

Avelgembon ‘Exclusief’

Het project rond de Avelgembon ‘Exclusief’ moet het paradepaardje van het steunplan worden, en heeft een waarde van om en beide tachtigduizend euro. ‘Exclusief’ is een variant van de oudere, al even gelanceerde Avelgembon. De geactualiseerde versie zal vanaf 1 juni tot 15 juli fysiek, via mail of telefonisch te verkrijgen en te bestellen zijn in de openbare bibliotheek van Avelgem, en is tot en met 31 december 2020 geldig. Ze is beschikbaar in coupures van 10 tot 20 euro. De gemeente verbindt zich ertoe om elke gekochte bon te spijzen met vijfentwintig procent van de aankoopprijs, waardoor de coupures van 10 en 20 uiteindelijk 12,5 en 25 euro waard zullen zijn. De aankoop heeft wel een limiet, en wordt beperkt tot tweehonderd euro per persoon.

Omdat de waardebon enkel de Avelgemse economie van dienst wil zijn, kan het ook alleen in Avelgem gebruikt worden. Daar staat echter tegenover dat zowel de Avelgemse handelaars als de logopedisten, de schoonheidssalons en de horeca deze kunnen en zullen aanvaarden. Grootwarenhuizen als Aldi en Colruyt delen evenwel niet in het steunplan, daar deze tijdens de crisis grotendeels konden openblijven, en quasi normaal functioneerden.

Uitbreiding budget voor kwetsbare inwoners

Naast de herwerkte versie van de Avelgembon, die zowel de inwoner als de winkelier moet bevoordelen, houdt het steunplan ook maatregelen in die zich specifiek op één doelgroep zal richten. Zo zien kwetsbare gezinnen het budget voor leercheques met zo’n vijfduizend euro geüpgraded. Alleenstaanden – Avelgem telt zo’n tweehonderd eenoudergezinnen- mogen dan weer rekenen op een uitbreiding van de bestaande premie. Daar trekt de gemeente tot vijftienduizend euro extra voor uit. Ook de bijdrage voor de voedselbank, normaliter 1 euro per pakket, wordt tot eind 2020 afgeschaft. De geannuleerde jeugd- sport en culturele activiteiten, die tijdens de paasvakantie of het derde trimester op het programma stonden, zullen bovendien deels terugbetaald worden.

Het steunplan wil de ondernemers zelf ook een hart onder de riem steken. Dit in de vorm van een gedeeltelijke afschaffing van het belasting op niet-geadresseerd drukwerk, of de eliminatie van standgeld voor marktkramers. Verenigingen, zoals KVK Avelgem, de Avelgemse Tennisclub of jeugdhuis Krak, zien onder meer hun huur- en reservatiekosten voor accommodatie en gemeentelijke- en ontwikkelingscentra gecompenseerd.

Gemeenteraad beslist op 25 mei

Alle maatregelen zullen op de gemeenteraad van 25 mei ter goedkeuring worden voorgelegd. Burgemeester Lut Deseyn (gbA-Gemeentebelangen) is er evenwel gerust in dat de stemming geen verrassingen met zich zal meebrengen. “Ik ben trots op het steunplan. Het is het teken dat Avelgem positief, lokaal en sociaal is, zich over de partijgrenzen heen kan verenigen, en samen wil vechten tegen de gevolgen van het coronavirus. Het plan is besproken, bediscussieerd en geanalyseerd via een videoconferentie met alle fracties en de raad van bestuur van de ondernemersraad Antrepeneurs.”

De gemeente Avelgem onthulde in een persnota ook zijn plannen voor de organisatie van zomerse buitenactiviteiten in Avelgem, waarbij de verantwoordelijke werkgroep uiteraard rekening zal houden met het gegeven van de ‘social distancing’. (JS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten