Victor heeft er 48 jaar gemeentepolitiek opzitten als schepen, burgemeester en gemeenteraadslid. "Politiek is voor mij een sociale roeping en eveneens een erfenis van generaties ver van de Gerniers. Mijn doelstelling was steeds mensen helpen en begeleiden en mijn leuze 'eenvou...