Toekomstig burgemeester Wilfried Vandaele van de partij Samen & N-VA noemde deze demarche eerder al 'een flutverhaal'. "Die klacht mist elke grond", stelt Wilfried Vandaele. "Zo'n flauwe klacht zou ik nooit durven indienen. Je kunt geen klacht indienen als de getuigen van je eigen partij tijdens de kies- of telverrichtingen geen opmerkingen lieten opnemen in het proces-verbaal. Dat is hier niet gebeurd, noch in de stem- en telbureaus, noch in het hoofdbureau. Alle getuigen van alle partijen hebben daar het proces-verbaal ondertekend dat de cijfers correct waren en dat alles correct is verlopen."

De Raad voor Vergunningenbetwistingen floot aftredend burgemeester Peter Breemersch en zijn partij Bewust terug. Er komt geen hertelling. De nieuwe coalitie van Samen & N-VA, Vooruit! en Groen zullen de nieuwe ploeg vormen de volgende zes jaar.

Ondertussen legde Wilfried Vandaele op 7 december de eed af als nieuwe burgemeester van De Haan nadat minister Liesbeth Homans het benoemingsbesluit op 30 november tekende.

(AV)

Toekomstig burgemeester Wilfried Vandaele van de partij Samen & N-VA noemde deze demarche eerder al 'een flutverhaal'. "Die klacht mist elke grond", stelt Wilfried Vandaele. "Zo'n flauwe klacht zou ik nooit durven indienen. Je kunt geen klacht indienen als de getuigen van je eigen partij tijdens de kies- of telverrichtingen geen opmerkingen lieten opnemen in het proces-verbaal. Dat is hier niet gebeurd, noch in de stem- en telbureaus, noch in het hoofdbureau. Alle getuigen van alle partijen hebben daar het proces-verbaal ondertekend dat de cijfers correct waren en dat alles correct is verlopen."De Raad voor Vergunningenbetwistingen floot aftredend burgemeester Peter Breemersch en zijn partij Bewust terug. Er komt geen hertelling. De nieuwe coalitie van Samen & N-VA, Vooruit! en Groen zullen de nieuwe ploeg vormen de volgende zes jaar.Ondertussen legde Wilfried Vandaele op 7 december de eed af als nieuwe burgemeester van De Haan nadat minister Liesbeth Homans het benoemingsbesluit op 30 november tekende.(AV)