"Er zijn in de omgeving van de school regelmatig parkeerproblemen", heeft Henk Heyerick (CD&V) vastgesteld. "Tijdens drukke weekenddagen kunnen handelszaken in de buurt van Lys Yarns, een site waaraan de gemeente straks een andere bestemming geeft, extra parkeerplaatsen voor de klanten ter beschikking stellen. Het lijkt aangewezen de parkeersite niet meer af te sluiten. Na een grondige opkuisbeurt kan de parking afgesloten worden van de site en op een veilige wijze opengesteld worden voor het publiek. Dit als overgangsmaatregel tot de uiteindelijke bestemmingsinvulling van de site er ...

"Er zijn in de omgeving van de school regelmatig parkeerproblemen", heeft Henk Heyerick (CD&V) vastgesteld. "Tijdens drukke weekenddagen kunnen handelszaken in de buurt van Lys Yarns, een site waaraan de gemeente straks een andere bestemming geeft, extra parkeerplaatsen voor de klanten ter beschikking stellen. Het lijkt aangewezen de parkeersite niet meer af te sluiten. Na een grondige opkuisbeurt kan de parking afgesloten worden van de site en op een veilige wijze opengesteld worden voor het publiek. Dit als overgangsmaatregel tot de uiteindelijke bestemmingsinvulling van de site er komt"."Dergelijke suggestie kregen wij enkele maanden geleden al", reageerde schepen van openbare werken Sophie Delaere (Open Zulte). "We hebben bepaalde bedenkingen. De veiligheid van de mensen kan moeilijk verzekerd worden. Dat onveilig parkeerterrein zo weinig mogelijkheid in de actualiteit brengen is aangewezen. We gaan dus niet in op het voorstel van Henk Heyerick. De parking blijft gesloten. Overigens is het de bedoeling binnen een zestal maanden met de werken aan de site te beginnen".Marc Nachtergaele ( CD&V) had vragen over het auditverslag en de daaraan gekoppelde sportinfrastructuur. "Er is vastgesteld dat er geen objectieve criteria zijn bij het toekennen van de subsidies. Ik zit 40 jaar in de sport en weet waarover ik spreek". Henk Heyerick (CD&V) vond dat er geen objectiviteit is in het sportbeleid van de jongste zes jaar."Ik heb al jaren vragen over de sportinfrastructuur van de vier voetbalploegen maar krijg blijkbaar geen gehoor ", sneerde Heyerick. "Als de zoon van de schepen van sport in één van de ploegen voetbalt dan komt dat blijkbaar ook, wat medewerking van de gemeente betreft, deze club ten goede. Ik heb daar vragen bij." Steven Van Troys (fractieleider Open Zulte) dribbelde de interpellanten met de mededeling dat de bestuursmeerderheid met bepaalde aanbevelingen in de audit zal rekening houden. Burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) liet horen dat deze audit positief moet en zal gebruikt worden.Fauve Tack (Open Zulte) pleitte voor meer fietsstraten. Hendrik De Waele (Open Zulte) had het over de 'voorrang van rechts' in de gemeente. Op bepaalde plaatsen kan deze afgeschaft worden, op andere behouden blijven. "Het is nuttig een inventarisering op te maken", aldus De Waele. "We zijn met die materie trouwens al een tijdje bezig. Ik denk aan de situatie op de Karreweg en nu ook de Houtstraat".Schepen Sophie Delaere (Open Zulte) verduidelijkte het agendapunt over de aangekondigde wegenis-, en rioleringswerken in de Petegemstraat, Olsenestraat en de Waalstraat. "We blijven investeren in wegen en riolering en de aangekondigde werken zijn hiervan een mooi voorbeeld", getuigde schepen Delaere. De leden van de raad werden daarna door voorzitter Francky De Coster (Open Zulte) uitgewuifd en een aangename vakantie toegewenst. De volgende zitting is pas op woensdag 28 augustus, de dag na 'Waregem Koerse'(RMN)