Parket start onderzoek naar mogelijke belangenvermenging burgemeester Lippens

Burgemeester Leopold Lippens. (foto a-dm)
Redactie KW

Het Brugse parket voert een opsporingsonderzoek naar Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist, na een melding van belangenvermenging.

Dat melden de kranten van Mediahuis dinsdagmorgen. Het onderzoek van het parket spitst zich toe op het dossier rond de Tolpaertpolder en de omvorming ervan van agrarisch gebied naar een gebied voor woonuitbreiding. Tussen het centrum van Knokke en Westkapelle wil het gemeentebestuur ruimte creëren voor honderden betaalbare woningen. Maar er worden vragen gesteld bij de rol van burgemeester Leopold Lippens in dit dossier.

Het Brugse parket bevestigt dat er een opsporingsonderzoek naar burgemeester Lippens loopt. Een opsporingsonderzoek is een onderzoek dat gevoerd wordt door het parket zelf. Het is dus ook aan het parket om te beslissen wat het na afsluiten van dat onderzoek zal doen. Er zijn drie mogelijkheden. Ofwel beslist het parket de zaak te seponeren, ofwel beslist het parket om de zaak voor de rechtbank te brengen met een dagvaarding ofwel meent het parket dat er extra onderzoeksdaden nodig zijn zoals huiszoekingen of telefoontaps. In dat laatste geval moeten ze een onderzoeksrechter vorderen en verandert het opsporingsonderzoek in een gerechtelijk onderzoek. Vanaf dat moment is het de onderzoeksrechter, en niet langer het parket, die het onderzoek leidt en zal het de raadkamer zijn die, na afsluiten van het onderzoek door de onderzoeksrechter, uiteindelijk moet beslissen over eventuele vervolging.

Gemeenteraden

De basis voor het onderzoek is een in maart vorig jaar afgeleverde forensische audit, uitgevoerd door Audit Vlaanderen, een agentschap van de Vlaamse overheid. Het agentschap had informatie verkregen over mogelijke onregelmatigheden. Burgemeester Lippens was aanwezig op gemeenteraden, onder meer in 2016 en in een verder verleden, en nam deel aan debatten die gingen over het noordelijke deel van de Tolpaertpolder. Familieleden van de burgemeester, zoals zijn kinderen, hebben belangen in 33 percelen daar.

Uit de inschatting van Audit Vlaanderen blijkt dat burgemeester Lippens zichzelf had moeten wraken. Hij mocht niet aanwezig zijn in de raadsbijeenkomst tijdens de besprekingen, toen de ontwikkeling van de Tolpaertpolder aan bod kwam en hierover beslissingen genomen werden.

Burgemeester Lippens heeft naar eigen zeggen weet van één vergadering waarop hij beter niet aanwezig was geweest. “Maar dat kwam door een onoplettendheid van de bevoegde dienst op dat ene punt.” (Belga/LK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.