Parkeerwachters Ieper mogen binnenkort hinderlijk stilstaande leveranciers beteugelen

Een leverancier staat stil op de Grote Markt om te laden en te lossen. (Foto TOGH)
Een leverancier staat stil op de Grote Markt om te laden en te lossen. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Op de Ieperse gemeenteraad van maandagavond herhaalde oppositiepartij CD&V haar pleidooi om de laad- en loszones weer in te voeren nadat ze vaststelden dat dubbel geparkeerde leveranciers voor veel hinder zorgen. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) verwacht echter meer heil van een strengere handhaving, bijvoorbeeld door parkeerwachters meer bevoegdheden te geven.

Vier maanden geleden voerde het Ieperse stadsbestuur een ingrijpende hervorming door van het parkeerplan. “We hebben met ons allen ondertussen kunnen merken dat het schrappen van de laad- en loszones in de binnenstad geen goed idee was”, zei gemeenteraadslid Peter De Groote (CD&V). “We hadden de meerderheid daarvoor gewaarschuwd. Het is na enkele maanden heel duidelijk dat er zich problemen vormen in de winkelstraten met éénrichtingsverkeer. Er wordt gestationeerd midden op de weg, waardoor de auto’s het voetpad gebruiken wat dan weer een gevaar betekent voor de voetgangers en voor de fietsers uit tegenrichting. CD&V vraagt uitdrukkelijk om de laad- en loszones, liever gisteren dan vandaag opnieuw te voorzien in de handelskern, want eens de horeca dit weekend eindelijk heropent, en toelevering toch vlug een halfuurtje in beslag neemt per horecazaak, dan loopt het verkeer in de binnenstad helemaal in het honderd.”

Shop&go-plaatsen

“U zegt het schrappen van de laad- en loszones, correcter is te stellen dat ze in grote mate, niet allemaal, omgevormd zijn tot shop&go-parkeerplaatsen”, reageerde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Dat hebben ze ook op die manier aangepakt in Kortrijk. Voor alle duidelijkheid: die shop&go-plaatsen zijn uiteraard ook toegankelijk voor laden en lossen. Het grote voordeel van shop&go is de rotatie en aldus meer frequent vrije plaatsen, ook voor leveringen. Andere verbetering ten opzichte van de vroegere laad- en loszones is dat deze na 13.30 uur omgevormd werden tot gewone parkeerplaatsen en aldus voor langere tijd ingenomen werden door personenvoertuigen.”

Eenrichtingsstraten

Ze erkende wel dat er problemen zijn met het parkeren op het voetpad en midden van de straat in de winkelstraten met eenrichtingsverkeer. “Vroeger, vóór de omvorming van laad- en loszones naar shop&go, kregen we voor de desbetreffende straten ook al frequent meldingen binnen. Het blijft een aanhoudend zeer. Zelfs met meer dan voldoende ruimte op aanwezige parkeerplaatsen in de straat vertikken sommige leveranciers het om die plaatsen in te nemen. Ze zetten zich gewoon uit gemak pal voor de betreffende winkel of horecazaak op voetpad of straat. We ergeren ons evenzeer als u aan deze ik-lap-mijn-laars-aan-de-regels-attitude. Vorig jaar in april lanceerden we daarom nog een bewustwordingsactie waar we borden op de voetpaden plaatsen met slogans zoals ‘doet voetgangers een plezier en parkeer niet hier’. Waarmee ik wil duiden dat het louter opnieuw invoeren van de oude laad en loszones dit dus niet in één klap zou oplossen.”

Parkeerwachters

Volgens de burgemeester komt erop aan om verder te sensibiliseren, maar ook te handhaven. “Wat dat laatste betreft zou de situatie overigens op relatief korte termijn merkelijk moeten verbeteren. In het politiecollege hebben we beslist om een zonale verordening verkeer rond GAS4 – dat is rond stilstaan en parkeren – naar de volgende politieraad te brengen. Dit zou dan in juli op onze gemeenteraad komen. Dit zal onze eigen parkeerwachters toelaten om in te grijpen en GAS-boetes uit te schrijven voor wie bijvoorbeeld op het voetpad staat of hinderlijk midden op de weg. Tot op vandaag kan enkel de politie dit. Zij grijpen wel in bij overtredingen die ze zelf zien of die hen gemeld worden, maar de parkeerwachters hebben een veel hogere frequentie van aanwezigheid in het centrum. Onze parkeerwachters hebben al de basisopleiding gevolgd en nu begin juni volgt de gespecialiseerde opleiding rond GAS4. Dus ze zullen klaar zijn tegen dat we dit in de gemeenteraad goedgekeurd hebben.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.