De beide burgemeesters zagen elkaar voor het eerst op een officiële ontmoeting op het stadhuis in Menen. Martine Fournier wijst er op dat het er toen vrij heftig aan toe ging. Gustave Dassonville was verwonderd over het gebrek aan overleg tussen de beide gemeenten. Hij voelde zich persoonlijk aangesproken en gaf zijn assistent meteen opdracht om hem beter te briefen. .
...