Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing”Sorry, ‘t is wachten op Brussel”

Redactie KW

Het is een van de grootste frustraties van de bewoners, straks een van de verkiezingsthema’s maar eigenlijk kan je burgemeester er niet zelf iets aan doen.

Kortrijk: Aansluiting A19-R8

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto KDS

Situatie: De verkeerswisselaar A19-R8 in Kortrijk is al vele jaren een gevaarlijk punt. Automobilisten die vanuit Bissegem komen, moeten een U-bocht maken over de ring van Kortrijk om de A19 op te rijden. Wie van de A19 de R8 richting Heule op wil, moet opnieuw de weg volledig dwarsen… De verkeerswisselaar werd begin de jaren tachtig in gebruik genomen als een ‘tijdelijk’ gegeven. De Vlaamse overheid wilde daar op termijn een volwaardig aansluitingscomplex. Maar meer dan 35 jaar later is dat er nog altijd niet. In 2008 besliste toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) nochtans om de verkeerswisselaar aan te pakken. Streefdatum: 2011. Maar telkens werden de werken uitgesteld.

Stand van zaken: De nieuwe planning is dat de werken in 2019 opstarten en de nieuwe verkeerswisselaar in 2020 operationeel is. Agentschap Wegen en Verkeer heeft daarvoor de nodige financiële middelen vrijgemaakt.

Reactie burgemeester Vincent Van Quickenborne: “De aansluiting van de A19 met de ring rond Kortrijk is al meer dan 20 jaar onafgewerkt. Nu verloopt die via twee kruispunten, met veel verkeersongevallen en files tot gevolg. Een échte verkeerswisselaar, met een brug over de R8, zou een einde aan deze situatie maken. Hierdoor zal het zwartste verkeersknelpunt uit onze regio opgelost zijn.” (AXV)

Anzegem: de ring rond het dorp

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto XC

Situatie: De ring rond Anzegem, dat het dorp moet ontlasten van zwaar verkeer, zorgt al meer dan 40 jaar voor controverse. Door de provincie werden al verscheidene routes uitgetekend, in mei kwam men nog naar buiten met een vierde versie.

Stand van zaken: Het is wachten op het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Pas daarna kan de Vlaamse overheid geld vrijmaken om de werken uit te voeren.

Reactie burgemeester Gino Devogelaere: “Het probleem is dat de provincie om de zes jaar andere plannen maakt en ons telkens in de problemen steekt. Dan hangen de zwarte vlaggen weer uit aan de velden en huizen die onteigend dreigen te worden… Het bouwen van de ring zal een grote impact hebben op het landschap van Anzegem, maar de situatie in de dorpskernen is niet meer houdbaar. Over enkele jaren komt er in Ruien een industriezone van 80 hectare. Ook het zwaar verkeer voor die industriezone zal door Anzegem denderen. Er is volgens mij maar één oplossing. We moeten met Avelgem, Oudenaarde en Wortegem het verkeer verdelen. Daar zijn we nu mee bezig, want we kunnen niet meer wachten tot 2040. Er moet nu iets gebeuren.” (XC)

Brugge: Stadion Club Brugge

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© GF

Situatie: Al meer dan 15 jaar droomt Club Brugge van een voetbalstadion met 40.000 zitjes. Aanvankelijk zou de nieuwe voetbaltempel in Loppem gebouwd worden, nadien in Sint-Michiels. Maar natuurverenigingen en het lokale actiecomité De Witte Pion trokken met succes naar de Raad van State. Die oordeelde dat andere locaties onvoldoende onderzocht werden. Bovendien dreigde een nieuw stadion de waterhuishouding op de Godelievewijk en het paringsgedrag van vleermuizen te verstoren. Als nieuwe piste werd een locatie langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters gekozen. Dat is nu weidegrond, maar werd al een tijdje als bedrijventerrein bekeken. De Vlaamse Regering gaf haar fiat, maar acht natuurverenigingen dienden in december 2017 weer bezwaar in bij de Raad van State. Zij vinden een voetbaltempel een aanslag op de open ruimte en een aantasting van de groene gordel rond Brugge. Belangrijk detail : ook twee West-Vlaamse ondernemers, Joris Ide en Paul Gheysens, geldschieter van FC Antwerp, dienden bezwaarschriften in. Zij bezitten gronden op de site en hebben bij enkele landbouwers voorverkooprecht afgedwongen. Met hun démarche willen zij de prijs van die gronden opdrijven.

Stand van zaken: Verwacht wordt dat de Raad van State in juni 2019 een arrest velt.

Reactie burgemeester Renaat Landuyt: “We hopen dat het werk van de Vlaamse regering juridisch voldoende sterk is om de Raad van State te overtuigen en betreuren dat ondernemers hun ruzies uitvechten op de rug van de welstand van een hele regio. Wij wachten samen met Club Brugge en andere bedrijven om te kunnen investeren in de nieuwe economische terreinen.” (SVK)

Oostende: Torhoutsesteenweg

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto HH

Situatie: Oostende smeekt al lang om een oplossing voor het fileprobleem op de Torhoutsesteenweg, naast de autosnelweg de belangrijkste invalsweg van de badstad. In 2003 was er voor het eerst sprake van een tunnel onder het kruispunt Elisabethlaan-Torhoutsesteenweg, het drukste kruispunt op het tracé. Doorgaand verkeer op de Elisabethlaan zou via de tunnel onder het kruispunt kunnen rijden. In 2010 kwam toenmalig Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits naar Oostende om haar akkoord voor de tunnel toe te lichten. Ze zei toen dat de tunnel in 2012 gebouwd zou worden en 15 miljoen euro zou kosten. Maar de werken werden telkens met een jaar uitgesteld.

Stand van zaken: Buurtbewoners voeren actie tegen de tunnel. Ook de Oostendse N-VA-afdeling vindt het een slechte oplossing. Wellicht is dat een van de redenen waarom Vlaams minister Ben Weyts, N-VA’er en opvolger van Hilde Crevits op Openbare Werken, het project naar de koelkast verwees. De meerderheid in Oostende steunt de plannen wél nog. Maar ook de grote ringweg, het alternatief van N-VA, is nog geen stap dichterbij.

Reactie burgemeester Johan Vande Lanotte: “De plannen voor de tunnel liggen in de koelkast. Er zijn geen centen voorzien. Ik heb de minister zelf gevraagd om de studie voor de ringweg te beginnen. Wij namen dat voorstel intussen ook op in ons mobiliteitsplan. Maar ook daar is niets voor gebeurd. De N-VA houdt op Vlaams niveau tegen wat de Oostendse meerderheid beslist.” (HH)

Anzegem: de ring rond het dorp

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto XC

Situatie: De ring rond Anzegem, dat het dorp moet ontlasten van zwaar verkeer, zorgt al meer dan 40 jaar voor controverse. Door de provincie werden al verscheidene routes uitgetekend, in mei kwam men nog naar buiten met een vierde versie.

Stand van zaken: Het is wachten op het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Pas daarna kan de Vlaamse overheid geld vrijmaken om de werken uit te voeren.

Reactie burgemeester Gino Devogelaere: “Het probleem is dat de provincie om de zes jaar andere plannen maakt en ons telkens in de problemen steekt. Dan hangen de zwarte vlaggen weer uit aan de velden en huizen die onteigend dreigen te worden… Het bouwen van de ring zal een grote impact hebben op het landschap van Anzegem, maar de situatie in de dorpskernen is niet meer houdbaar. Over enkele jaren komt er in Ruien een industriezone van 80 hectare. Ook het zwaar verkeer voor die industriezone zal door Anzegem denderen. Er is volgens mij maar één oplossing. We moeten met Avelgem, Oudenaarde en Wortegem het verkeer verdelen. Daar zijn we nu mee bezig, want we kunnen niet meer wachten tot 2040. Er moet nu iets gebeuren.” (XC)

Tielt: De Zuiderring

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto WM

Situatie: Al van in de jaren tachtig is er in Tielt sprake van om – na een noorderring – ook een zuiderring aan te leggen, tussen de Pittemse- en Deinsesteenweg. Die is hard nodig omdat in het zuiden van Tielt toch wel industriële bedrijvigheid ontluikt en alle zwaar verkeer hiervoor door het stadscentrum moet. Maar het gaat om een vrij lang traject, dat niet alleen over het grondgebied van Tielt loopt. De aanleg zou ook een impact hebben op het relatief gave landschap ten zuiden van Tielt en aan de Poelberg. Dus wordt er getwijfeld en het dossier ligt niet bepaald bovenaan in Brussel. Maar ondertussen neemt de verkeersdruk toe en worden straten onleefbaar: alsmaar meer zwarte vlaggen duiken op. In 2005 kan minister Hilde Crevits (CD&V) dan toch aankondigen dat een deel van die zuiderring – tussen Wakkense- en de Deinsesteenweg – in haar investeringsprogramma zit. Twee jaar later wordt de eerste spadesteek gegeven, eind 2009 is de weg effectief in gebruik.

Stand van zaken: Het laatste stuk, de zogenaamde ‘zuid-westelijke tangent’, ligt er nog altijd niet, en het ziet er niet naar uit dat die er snel komt. Geen geld, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat ook niet echt overtuigd is van het nut van die ontsluiting. En ook al zijn de burgemeester van Tielt en de minister beiden van N-VA, het dossier beweegt niet meer. Tielt probeert nu zelf een oplossing te forceren door enkele landbouwwegen recht te trekken en te verbreden, maar ook dat lukt niet echt wegens bezwaren van omwonenden.

Reactie schepen Veerle Vervaeke: “Het is jammer te moeten vaststellen dat één bezwaarindiener een volledig project ten voordele van de verkeersveiligheid kan vertragen. Ik blijf ervan overtuigd dat het stadsbestuur niet kan blijven wachten op de hogere overheid en de veiligheid zelf in handen moet nemen. De zware vrachtwagens horen niet thuis in onze smalle straten, voor onze schoolpoorten…” (JRE)

Lichtervelde: Rotonde N32-N35

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto Kurt

Situatie: In 2001 besliste de federale minister van Verkeer om alle zwarte punten aan te pakken. In Lichtervelde bevonden zich twee dergelijke punten: bij de afrit E403 – aan De Voerman – en de rotonde die de N32 Brugsebaan/Roeselarebaan en de N35 Kortemarkstraat/Koolskampstraat met elkaar verbindt. Het eerste punt aan De Voerman werd aangepakt, maar het tweede blijft aanslepen. De gemeente was vragende partij om er een grote ovonde aan te leggen en ook het kruispunt aan de Batjeshoek daarin mee te nemen. Zo kon men ook de nu doodlopende Kortemarkstraat opnieuw openstellen voor het verkeer van Torhout naar Kortemark. Daar was AWV niet voor te vinden. Dat plande een dubbele rotonde. Probleem was dat daar onteigeningen voor nodig waren. Daarvoor moest een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden. Na lang wachten is dat er uiteindelijk gekomen en werd het goedgekeurd. Er kwam een aanbesteding en er werd een aannemer aangesteld. Maar die ging failliet… Ondertussen zijn de ‘inzichten’ rond rotondes veranderd, waardoor alles opnieuw bekeken moest worden.

Stand van zaken: Er is een nieuw plan, dat in 2019 uitgevoerd zou worden. Zowel het kruispunt N35-N32 – waar nu de rotonde ligt – als het kruispunt N32-Kortemarkstraat worden voorzien van slimme verkeerslichten.

Reactie burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn: “Het enige wat wij konden doen, was bij elke ontmoeting de mensen van AWV aanspreken over dat dossier. Dat aandringen heeft zijn vruchten afgeworpen. Op onze vraag wordt het kruispunt aan de Batjeshoek meegenomen in de werken. Het is een behoorlijk goed compromis.” (TV)

Brugge: Stadion Club Brugge

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© GF

Situatie: Al meer dan 15 jaar droomt Club Brugge van een voetbalstadion met 40.000 zitjes. Aanvankelijk zou de nieuwe voetbaltempel in Loppem gebouwd worden, nadien in Sint-Michiels. Maar natuurverenigingen en het lokale actiecomité De Witte Pion trokken met succes naar de Raad van State. Die oordeelde dat andere locaties onvoldoende onderzocht werden. Bovendien dreigde een nieuw stadion de waterhuishouding op de Godelievewijk en het paringsgedrag van vleermuizen te verstoren. Als nieuwe piste werd een locatie langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters gekozen. Dat is nu weidegrond, maar werd al een tijdje als bedrijventerrein bekeken. De Vlaamse Regering gaf haar fiat, maar acht natuurverenigingen dienden in december 2017 weer bezwaar in bij de Raad van State. Zij vinden een voetbaltempel een aanslag op de open ruimte en een aantasting van de groene gordel rond Brugge. Belangrijk detail : ook twee West-Vlaamse ondernemers, Joris Ide en Paul Gheysens, geldschieter van FC Antwerp, dienden bezwaarschriften in. Zij bezitten gronden op de site en hebben bij enkele landbouwers voorverkooprecht afgedwongen. Met hun démarche willen zij de prijs van die gronden opdrijven.

Stand van zaken: Verwacht wordt dat de Raad van State in juni 2019 een arrest velt.

Reactie burgemeester Renaat Landuyt: “We hopen dat het werk van de Vlaamse regering juridisch voldoende sterk is om de Raad van State te overtuigen en betreuren dat ondernemers hun ruzies uitvechten op de rug van de welstand van een hele regio. Wij wachten samen met Club Brugge en andere bedrijven om te kunnen investeren in de nieuwe economische terreinen.” (SVK)

Oostende: Torhoutsesteenweg

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto HH

Situatie: Oostende smeekt al lang om een oplossing voor het fileprobleem op de Torhoutsesteenweg, naast de autosnelweg de belangrijkste invalsweg van de badstad. In 2003 was er voor het eerst sprake van een tunnel onder het kruispunt Elisabethlaan-Torhoutsesteenweg, het drukste kruispunt op het tracé. Doorgaand verkeer op de Elisabethlaan zou via de tunnel onder het kruispunt kunnen rijden. In 2010 kwam toenmalig Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits naar Oostende om haar akkoord voor de tunnel toe te lichten. Ze zei toen dat de tunnel in 2012 gebouwd zou worden en 15 miljoen euro zou kosten. Maar de werken werden telkens met een jaar uitgesteld.

Stand van zaken: Buurtbewoners voeren actie tegen de tunnel. Ook de Oostendse N-VA-afdeling vindt het een slechte oplossing. Wellicht is dat een van de redenen waarom Vlaams minister Ben Weyts, N-VA’er en opvolger van Hilde Crevits op Openbare Werken, het project naar de koelkast verwees. De meerderheid in Oostende steunt de plannen wél nog. Maar ook de grote ringweg, het alternatief van N-VA, is nog geen stap dichterbij.

Reactie burgemeester Johan Vande Lanotte: “De plannen voor de tunnel liggen in de koelkast. Er zijn geen centen voorzien. Ik heb de minister zelf gevraagd om de studie voor de ringweg te beginnen. Wij namen dat voorstel intussen ook op in ons mobiliteitsplan. Maar ook daar is niets voor gebeurd. De N-VA houdt op Vlaams niveau tegen wat de Oostendse meerderheid beslist.” (HH)

Anzegem: de ring rond het dorp

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto XC

Situatie: De ring rond Anzegem, dat het dorp moet ontlasten van zwaar verkeer, zorgt al meer dan 40 jaar voor controverse. Door de provincie werden al verscheidene routes uitgetekend, in mei kwam men nog naar buiten met een vierde versie.

Stand van zaken: Het is wachten op het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Pas daarna kan de Vlaamse overheid geld vrijmaken om de werken uit te voeren.

Reactie burgemeester Gino Devogelaere: “Het probleem is dat de provincie om de zes jaar andere plannen maakt en ons telkens in de problemen steekt. Dan hangen de zwarte vlaggen weer uit aan de velden en huizen die onteigend dreigen te worden… Het bouwen van de ring zal een grote impact hebben op het landschap van Anzegem, maar de situatie in de dorpskernen is niet meer houdbaar. Over enkele jaren komt er in Ruien een industriezone van 80 hectare. Ook het zwaar verkeer voor die industriezone zal door Anzegem denderen. Er is volgens mij maar één oplossing. We moeten met Avelgem, Oudenaarde en Wortegem het verkeer verdelen. Daar zijn we nu mee bezig, want we kunnen niet meer wachten tot 2040. Er moet nu iets gebeuren.” (XC)

Roeselare: Brugsesteenweg

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto SB

Situatie: In de jaren tachtig en negentig ontwikkelde de Brugsesteenweg in Roeselare zich in een recordtempo tot een buurt vol grote baanwinkels en shoppingcomplexen. Dat heeft uiteraard zijn implicaties op het verkeer. Een herinrichting van deze verkeersader drong zich op. Vanaf 2006 werden onder impuls van de provincie – de Brugsesteenweg was toen nog een provincieweg – plannen getekend voor een complete herinrichting, waarbij het bestemmingsverkeer voor de winkels via ventwegen werd gescheiden van de doorgaande trafiek. In 2012 zijn die plannen klaar voor uitvoering, maar net op dat moment verliezen de provincies hun bevoegdheid als wegbeheerder en neemt Vlaanderen het over. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) houdt er een heel andere visie op na. De plannen belanden in de prullenmand en Vlaanderen stelt een ontwerper aan die helemaal van nul herbegint.

Stand van zaken: Nu, zes jaar later, is er een voorontwerp klaar: een stuk soberder maar met meer groen en ingrepen via niveauverschillen. Wie denkt dat volgend jaar de eerste spade in de grond gaat, heeft het mis: er moet nu nog eerst een bijkomende rioleringsstudie worden gemaakt, zo blijkt.

Reactie schepen Griet Coppé: “De verwachting is dat de werken ten vroegste in 2024-2025 zullen kunnen worden uitgevoerd. Maar dan zullen er toch ook budgetten voorzien moeten zijn, wat vandaag de dag niet evident is. Of ik het normaal vind dat dit allemaal zo lang duurt? Absoluut niet, maar ik werp geen steen naar de mensen van AWV. Zij kunnen ook maar roeien met de riemen die ze hebben. Ik heb toch wel de indruk dat West-Vlaanderen wat vergeten wordt…” (JRE)

Westhoek: N8 Ieper-Veurne

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto TOGH

Situatie: Het dossier van de N8 Ieper-Veurne hangt samen met de eventuele doortrekking van de A19 van Ieper naar Veurne. Die doortrekking is al verscheidene keren van tafel geveegd wegens onrealistisch, dus focusten belangengroepen en politici zich op de N8. De Vlaamse regering bereikte in 2005 een compromis. Er zou een opwaardering komen van de N8, met een bypass rond Brielen, Elverdinge en Woesten. Maar een groep inwoners van het bypassgebied trok naar de Raad van State. Die gaf de inwoners gelijk.

Stand van zaken: Het was stil in het dossier, tot Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) eind 2016 bekendmaakte dat hij 10,5 miljoen euro vrijmaakt voor de herinrichting van de N8. Er was ook een bijkomende 450.000 euro voor het herinrichten van de weg in Vleteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) presenteerde in december 2017 een compromisvoorstel. In maart verklaarde Ben Weyts nog dit jaar werk te zullen maken van een Vlaamse beslissing.

Reactie Westhoekburgemeesters: “De herinrichting kan alleen maar van start gaan wanneer de Vlaamse regering middelen vrijmaakt en procedures opstart.” (TOGH)

Tielt: De Zuiderring

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto WM

Situatie: Al van in de jaren tachtig is er in Tielt sprake van om – na een noorderring – ook een zuiderring aan te leggen, tussen de Pittemse- en Deinsesteenweg. Die is hard nodig omdat in het zuiden van Tielt toch wel industriële bedrijvigheid ontluikt en alle zwaar verkeer hiervoor door het stadscentrum moet. Maar het gaat om een vrij lang traject, dat niet alleen over het grondgebied van Tielt loopt. De aanleg zou ook een impact hebben op het relatief gave landschap ten zuiden van Tielt en aan de Poelberg. Dus wordt er getwijfeld en het dossier ligt niet bepaald bovenaan in Brussel. Maar ondertussen neemt de verkeersdruk toe en worden straten onleefbaar: alsmaar meer zwarte vlaggen duiken op. In 2005 kan minister Hilde Crevits (CD&V) dan toch aankondigen dat een deel van die zuiderring – tussen Wakkense- en de Deinsesteenweg – in haar investeringsprogramma zit. Twee jaar later wordt de eerste spadesteek gegeven, eind 2009 is de weg effectief in gebruik.

Stand van zaken: Het laatste stuk, de zogenaamde ‘zuid-westelijke tangent’, ligt er nog altijd niet, en het ziet er niet naar uit dat die er snel komt. Geen geld, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat ook niet echt overtuigd is van het nut van die ontsluiting. En ook al zijn de burgemeester van Tielt en de minister beiden van N-VA, het dossier beweegt niet meer. Tielt probeert nu zelf een oplossing te forceren door enkele landbouwwegen recht te trekken en te verbreden, maar ook dat lukt niet echt wegens bezwaren van omwonenden.

Reactie schepen Veerle Vervaeke: “Het is jammer te moeten vaststellen dat één bezwaarindiener een volledig project ten voordele van de verkeersveiligheid kan vertragen. Ik blijf ervan overtuigd dat het stadsbestuur niet kan blijven wachten op de hogere overheid en de veiligheid zelf in handen moet nemen. De zware vrachtwagens horen niet thuis in onze smalle straten, voor onze schoolpoorten…” (JRE)

Lichtervelde: Rotonde N32-N35

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto Kurt

Situatie: In 2001 besliste de federale minister van Verkeer om alle zwarte punten aan te pakken. In Lichtervelde bevonden zich twee dergelijke punten: bij de afrit E403 – aan De Voerman – en de rotonde die de N32 Brugsebaan/Roeselarebaan en de N35 Kortemarkstraat/Koolskampstraat met elkaar verbindt. Het eerste punt aan De Voerman werd aangepakt, maar het tweede blijft aanslepen. De gemeente was vragende partij om er een grote ovonde aan te leggen en ook het kruispunt aan de Batjeshoek daarin mee te nemen. Zo kon men ook de nu doodlopende Kortemarkstraat opnieuw openstellen voor het verkeer van Torhout naar Kortemark. Daar was AWV niet voor te vinden. Dat plande een dubbele rotonde. Probleem was dat daar onteigeningen voor nodig waren. Daarvoor moest een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt worden. Na lang wachten is dat er uiteindelijk gekomen en werd het goedgekeurd. Er kwam een aanbesteding en er werd een aannemer aangesteld. Maar die ging failliet… Ondertussen zijn de ‘inzichten’ rond rotondes veranderd, waardoor alles opnieuw bekeken moest worden.

Stand van zaken: Er is een nieuw plan, dat in 2019 uitgevoerd zou worden. Zowel het kruispunt N35-N32 – waar nu de rotonde ligt – als het kruispunt N32-Kortemarkstraat worden voorzien van slimme verkeerslichten.

Reactie burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn: “Het enige wat wij konden doen, was bij elke ontmoeting de mensen van AWV aanspreken over dat dossier. Dat aandringen heeft zijn vruchten afgeworpen. Op onze vraag wordt het kruispunt aan de Batjeshoek meegenomen in de werken. Het is een behoorlijk goed compromis.” (TV)

Brugge: Stadion Club Brugge

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© GF

Situatie: Al meer dan 15 jaar droomt Club Brugge van een voetbalstadion met 40.000 zitjes. Aanvankelijk zou de nieuwe voetbaltempel in Loppem gebouwd worden, nadien in Sint-Michiels. Maar natuurverenigingen en het lokale actiecomité De Witte Pion trokken met succes naar de Raad van State. Die oordeelde dat andere locaties onvoldoende onderzocht werden. Bovendien dreigde een nieuw stadion de waterhuishouding op de Godelievewijk en het paringsgedrag van vleermuizen te verstoren. Als nieuwe piste werd een locatie langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters gekozen. Dat is nu weidegrond, maar werd al een tijdje als bedrijventerrein bekeken. De Vlaamse Regering gaf haar fiat, maar acht natuurverenigingen dienden in december 2017 weer bezwaar in bij de Raad van State. Zij vinden een voetbaltempel een aanslag op de open ruimte en een aantasting van de groene gordel rond Brugge. Belangrijk detail : ook twee West-Vlaamse ondernemers, Joris Ide en Paul Gheysens, geldschieter van FC Antwerp, dienden bezwaarschriften in. Zij bezitten gronden op de site en hebben bij enkele landbouwers voorverkooprecht afgedwongen. Met hun démarche willen zij de prijs van die gronden opdrijven.

Stand van zaken: Verwacht wordt dat de Raad van State in juni 2019 een arrest velt.

Reactie burgemeester Renaat Landuyt: “We hopen dat het werk van de Vlaamse regering juridisch voldoende sterk is om de Raad van State te overtuigen en betreuren dat ondernemers hun ruzies uitvechten op de rug van de welstand van een hele regio. Wij wachten samen met Club Brugge en andere bedrijven om te kunnen investeren in de nieuwe economische terreinen.” (SVK)

Oostende: Torhoutsesteenweg

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto HH

Situatie: Oostende smeekt al lang om een oplossing voor het fileprobleem op de Torhoutsesteenweg, naast de autosnelweg de belangrijkste invalsweg van de badstad. In 2003 was er voor het eerst sprake van een tunnel onder het kruispunt Elisabethlaan-Torhoutsesteenweg, het drukste kruispunt op het tracé. Doorgaand verkeer op de Elisabethlaan zou via de tunnel onder het kruispunt kunnen rijden. In 2010 kwam toenmalig Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits naar Oostende om haar akkoord voor de tunnel toe te lichten. Ze zei toen dat de tunnel in 2012 gebouwd zou worden en 15 miljoen euro zou kosten. Maar de werken werden telkens met een jaar uitgesteld.

Stand van zaken: Buurtbewoners voeren actie tegen de tunnel. Ook de Oostendse N-VA-afdeling vindt het een slechte oplossing. Wellicht is dat een van de redenen waarom Vlaams minister Ben Weyts, N-VA’er en opvolger van Hilde Crevits op Openbare Werken, het project naar de koelkast verwees. De meerderheid in Oostende steunt de plannen wél nog. Maar ook de grote ringweg, het alternatief van N-VA, is nog geen stap dichterbij.

Reactie burgemeester Johan Vande Lanotte: “De plannen voor de tunnel liggen in de koelkast. Er zijn geen centen voorzien. Ik heb de minister zelf gevraagd om de studie voor de ringweg te beginnen. Wij namen dat voorstel intussen ook op in ons mobiliteitsplan. Maar ook daar is niets voor gebeurd. De N-VA houdt op Vlaams niveau tegen wat de Oostendse meerderheid beslist.” (HH)

Anzegem: de ring rond het dorp

Overal wachten lokale ergernissen op een oplossing
© Foto XC

Situatie: De ring rond Anzegem, dat het dorp moet ontlasten van zwaar verkeer, zorgt al meer dan 40 jaar voor controverse. Door de provincie werden al verscheidene routes uitgetekend, in mei kwam men nog naar buiten met een vierde versie.

Stand van zaken: Het is wachten op het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Pas daarna kan de Vlaamse overheid geld vrijmaken om de werken uit te voeren.

Reactie burgemeester Gino Devogelaere: “Het probleem is dat de provincie om de zes jaar andere plannen maakt en ons telkens in de problemen steekt. Dan hangen de zwarte vlaggen weer uit aan de velden en huizen die onteigend dreigen te worden… Het bouwen van de ring zal een grote impact hebben op het landschap van Anzegem, maar de situatie in de dorpskernen is niet meer houdbaar. Over enkele jaren komt er in Ruien een industriezone van 80 hectare. Ook het zwaar verkeer voor die industriezone zal door Anzegem denderen. Er is volgens mij maar één oplossing. We moeten met Avelgem, Oudenaarde en Wortegem het verkeer verdelen. Daar zijn we nu mee bezig, want we kunnen niet meer wachten tot 2040. Er moet nu iets gebeuren.” (XC)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.