"Ik moet kiezen voor mijn gezondheid en mijn gezin. De combinatie van een fulltime job, een gezin en een mandaat als schepen is niet meer haalbaar. Daarom neem ik nu de moeilijke beslissing om mijn politieke werk te stoppen en over te laten aan Tahira Malik, van wie ik zeker weet dat ze vol enthousiasme het werk van SP.Ain Oudenburg zal verderzetten", legt Ulrike Vanhessche haar beslissing uit.
...

"Ik moet kiezen voor mijn gezondheid en mijn gezin. De combinatie van een fulltime job, een gezin en een mandaat als schepen is niet meer haalbaar. Daarom neem ik nu de moeilijke beslissing om mijn politieke werk te stoppen en over te laten aan Tahira Malik, van wie ik zeker weet dat ze vol enthousiasme het werk van SP.Ain Oudenburg zal verderzetten", legt Ulrike Vanhessche haar beslissing uit.Ulrike Vanhessche stapte meer dan twaalf jaar geleden in de politiek. Daarvoor was ze adviseur op het kabinet van Johan Vande Lanotte. In 2010 werd ze afdelingsvoorzitter van SP.A en in 2012 stond ze voor de eerste keer op de lijst en werd meteen schepen. "Het waren fantastische jaren, waarin ik me steeds de volle 100 procent heb ingezet voor Oudenburg en voor onze partij.""Maar vandaag laat mijn gezondheid de combinatie van een fulltime job als secretaris van de Kustwacht bij de Vlaamse overheid, eerste schepen en een gezin niet meer toe. Vandaar de beslissing om de politiek te verlaten", zegt Ulrike Vanhessche. "Ik ben dankbaar voor alle kansen, lessen, vriendschappen, uitdagingen en opgebouwde netwerken dat het me bracht."De opvolger van Ulrike Vanhessche, Tahira Malik, legt op 12 november de eed af. Tahira zal kunnen verder bouwen op het bestuursakkoord met Open VLD en N-VA. "We hebben in dat bestuursakkoord heel wat van onze programmapunten kunnen inschrijven, dit in combinatie met het voorzien van de nodige budgetten. Ik ben er dan ook zeker van dat Tahira samen met schepen Gino Dumon onze socialistische stempel zal blijven drukken op Oudenburg."Als schepen viel Ulrike Vanhessche op door haar dossierkennis en constructieve en oplossingsgerichte houding. Ze realiseerde verschillende projecten: het geboortebos, het zwerfvuilbeleidsplan #mooimakers, de hervorming van de wijkraden en als kers op de taart de bouw van de gouden zaal van de sporthal.Haar inzet werd op 14 oktober 2018 beloond; ze werd opnieuw verkozen en werd eerste schepen verantwoordelijk voor onder andere de financiën van de stad. "Ik werkte samen met het team aan een stevig meerjarenplan met ruimte voor investeringen en aandacht voor iedereen", stelt Ulrike nog.Als schepen van Sport zorgde ze onder meer voor de aanleg van een nieuw loopparcours door het natuurdomein de Hoge Dijken en herschreef ze de zaalreglementen waardoor het voor inwoners en verenigingen aantrekkelijker werd om een zaal te huren en iets te organiseren.Daarnaast zette ze mee haar schouders onder het Huis van het Kind en de bouw van het Crematorium in Oostende. "Op al deze projecten kijk ik met trots en blijdschap terug", besluit de afscheidnemende eerste schepen. (LIN)