De meerderheid - burgemeester, schepenen en raadsleden - stuurde haar kat. In de raadszaal zat bijgevolg meer publiek dan politici met voor de oppositie Anthony Dumarey, Romina Vanhooren en Herlinde Devriendt (Open VLD) en Marc Gilliaert (N-VA).
...

De meerderheid - burgemeester, schepenen en raadsleden - stuurde haar kat. In de raadszaal zat bijgevolg meer publiek dan politici met voor de oppositie Anthony Dumarey, Romina Vanhooren en Herlinde Devriendt (Open VLD) en Marc Gilliaert (N-VA).Secretaris Johan Rosseel en voorzitter van de gemeenteraad Gino Dumon zaten op eenzame hoogte aan de tafel van het schepencollege. "We wachten nog een academisch kwartiertje", aldus de voorzitter toen om 20 uur noch burgemeester, noch schepenen, noch raadsleden van de meerderheid te zien waren. Om 20.15 uur duidde Gino Dumon dat hij geen verwittiging had gekregen dat mensen zouden afwezig zijn."Het gemeentedecreet gebiedt mij dat ik minstens tien gemeenteraden per jaar moet samenroepen. Aan het einde van de zitting van januari heb ik als datum voor de volgende gemeenteraad 25 februari opgegeven en niemand heeft toen enig bezwaar gemaakt. Inderdaad, op de deadline voor het opmaken van de agenda waren door de meerderheid geen punten ingediend. Als voorzitter is het mijn taak om de oppositie de kans te geven agendapunten toe te voegen en vragen in te dienen. De agendapunten van Open VLD waren echter net iets te laat binnen, zodat deze niet konden worden opgenomen", legde de voorzitter uit. "Ik kan alleen maar zeggen dat ik mijn job gedaan heb en me altijd aan de regels hou.""We appreciëren de consequente houding van de voorzitter. Hij is van goede wil. We moeten vaststellen dat het schepencollege van veel minder goede wil is", zei Anthony Dumarey. "Inderdaad, vorig jaar waren er slechts negen zittingen en daar hebben wij in een vorige raad al op gewezen. De meerderheid heeft geen punten op de agenda gezet, maar wij vinden dat heel wat zaken voor een goede agenda hadden kunnen zorgen. We betreuren dan ook deze snertvertoning van de meerderheid."Romina Vanhooren verwoordde het als volgt: "We moeten een kat een kat noemen. Deze meerderheid had er deze avond gewoon geen zin in en heeft ons als oppositie gemuilkorfd." Ook Marc Gilliaert sloot zich hierbij aan: "We krijgen de kans niet om de bevolking, de man in de straat, het woord te geven." En Herlinde Devriendt besloot: "We betreuren dit enorm. Als Open VLD hadden we enkele belangrijke en interessante punten om naar voor te brengen. Het wordt ons binnen dit bestuur niet gegund."Toen iedereen klaar stond om de raadszaal te verlaten, kwamen Johan Tanghe (CD&V) en Myriam Maes (SP.A) opdagen om een verklaring af te leggen namens hun fracties. Beiden veroordeelden de manier waarop de voorzitter de gemeenteraad had samen geroepen. "Er waren geen agendapunten en eventuele punten waren niet rijp voor behandeling in deze gemeenteraad. Omwille van deze twee redenen vonden we het dan ook niet zinvol om koste wat kost deze zitting te laten plaatsvinden", aldus schepen Johan Tanghe.Myriam Maes riep haar partijgenoot Gino Dumon nog op het matje en zei hem met een vermanende vinger: "Dit mag niet meer gebeuren."(LIN)