Met de begroting 2016 op de agenda kreeg Oudenburg donderdagavond een lange gemeenteraadszitting. Waar meestal toch enige belangstelling is van de bevolking, kwamen voor deze zitting alleen de diehards opdagen. Ook waren enkele raadsleden afwezig: de fractie van Open VLD was zelfs gehalveerd.
...

Met de begroting 2016 op de agenda kreeg Oudenburg donderdagavond een lange gemeenteraadszitting. Waar meestal toch enige belangstelling is van de bevolking, kwamen voor deze zitting alleen de diehards opdagen. Ook waren enkele raadsleden afwezig: de fractie van Open VLD was zelfs gehalveerd."We moeten vaststellen dat deze begroting opnieuw getuigt van heel weinig creativiteit", vatte raadslid Anthony Dumarey (Open VLD) het budget 2016 samen. "Alles blijft bij het oude, met nog altijd torenhoge belastingen, met beloftes die al tien jaar - zoals de renovatie van rioleringen en voetpaden Mandelwijk - aanslepen. Komt daar nog bij dat met de aankoop van de Abdijhoeve de volgende generatie zal opgescheept zitten met zware afbetalingen vermits het aflossen van de lening pas na enkele jaren zal beginnen."SamsonbegrotingRomina Vanhooren (Open VLD) had het over een Samsonbegroting en begon zelfs het liedje van Samson en Gert, 'Had je 10 miljoen', te declameren: "Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen, een feestje bouwen en je geld opdoen... De schulden zijn torenhoog gestegen. Waarom niet als onze buurgemeenten eerst kiezen voor het afbouwen van de schulden?"Waarop schepen van Financiën Myriam Maes (SP.A) antwoordde: "Je kan niet zeggen dat we onze schulden niet afbouwen. En wat de Abdijhoeve betreft: de toekomstige generatie heeft nood aan de Abdijhoeve."Voor de Abdijhoeve wordt in het meerjarenplan een budget van 5.000.000 euro voorzien voor de afbraak van het hotel en de nieuwbouw. "Eind volgend jaar zullen we al meer zicht hebben over de realisatie", vertelden burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) en schepen Myriam Maes eerder tijdens de persconferentie. Ze meldden ook de andere projecten die in 2016 en de komende jaren op het programma van het stadsbestuur staan. Dat zijn onder meer een combicomplex voor de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwerking op het terrein van De Tunne in de Bekestraat; fase 2 van de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk; de aanbouw van extra ruimte aan de lokalen van KSA en KSJ in de Oude Brugseweg met de belofte dat dit in 2016 gerealiseerd wordt."Wat de Mandelwijk betreft wil ik benadrukken dat dit project niet in de kast ligt. Maar er zijn problemen met de verschillende partners. In 2017 komt er zeker een tweede infoavond met de bewoners", aldus de burgemeester, waarmee al vast staat dat de Mandelwijk nog een tijd zal moeten wachten op de noodzakelijke werken.SportersVoor de sportievelingen is er goed nieuws, want op de begroting wordt 300.000 euro voorzien voor de bouw van een nieuwe vleugel van de sporthal. "Die zou aangebouwd worden aan de achterkant, waar nu het tennisterrein is", legde schepen van Sport Ulrike Vanhessche (SP.A) uit. "We moeten nog met alle partijen overleggen en hopen dat zo vlug mogelijk te doen."PoesliefStefaan Reynaert (Open VLD), die meestal nogal heftig is in zijn tussenkomsten, toonde zich donderdagavond poeslief en verklaarde nog net niet zijn liefde aan schepen Myriam Maes met wie hij geregeld in de clinch gaat. "Het zal de kerstperiode zijn", grapte het raadslid, die zoals altijd goed geïnformeerd naar de gemeenteraad kwam. Wat niet van iedereen kan worden gezegd, want de stadssecretaris moest af en toe eens influisteren zodat de schepen kon antwoorden op een vraag van de oppositie. Waarop Anthony Dumarey er op wees dat dit zijn taak niet is en Johan Rosseel een volgende keer op een lijst moet staan. "Misschien word je dan schepen of beter nog burgemeester", grapte het raadslid van Open VLD.(LIN)