De voorbije jaren stond het SAVE-charter verschillende keren op de politieke agenda, maar het voorstel werd door de toenmalige meerderheid niet weerhouden. Woensdag 12 juni keurde de gemeenteraad het voorstel unaniem goed.
...

De voorbije jaren stond het SAVE-charter verschillende keren op de politieke agenda, maar het voorstel werd door de toenmalige meerderheid niet weerhouden. Woensdag 12 juni keurde de gemeenteraad het voorstel unaniem goed. "De nieuwe bestuursploeg ziet veilig verkeer als een absolute prioriteit en maakt hier dan ook meteen werk van. Het is een goede zaak dat alle fracties zich nu achter het initiatief scharen. Voor een relatief kleine stad als Oudenburg is de expertise van de vzw OVK zeer nuttig", stelt Stefaan Reynaert, die het voorstel destijds vanuit de oppositie indiende en nu voorzitter van de gemeenteraad is."Aan de hand van het SAVE-charter, zeven doelstellingen gericht op het verhogen van de verkeersveiligheid, zetten we in om een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Dit in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen verkeersslachtoffers zouden vallen. Daarom doen we er alles aan om de Vlaamse subsidie voor verkeersveilige schoolomgevingen binnen te halen om zo de vijf scholen op Oudenburgs grondgebied fiets- en verkeersveiliger te maken", is ook burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) blij met de ondertekening.Schepen van Mobiliteit Gino Dumon (SP.A) onderstreept dat ook de verkeersleefbaarheid belangrijk is. "De voorbije maanden hebben we al twee veilige fietsstraten gerealiseerd en momenteel zijn we volop bezig met update van het mobiliteitsplan waarbij de zwakke punten in kaart worden gebracht om in deze legislatuur aan te pakken."(LIN)