De voorbije jaren stond het SAVE-charter verschillende keren op de politieke agenda, maar het voorstel werd door de toenmalige meerderheid niet weerhouden. Woensdag 12 juni keurde de gemeenteraad het voorstel unaniem goed.
...