Voor de overname betaalt Fluvius 193.000 euro aan Stad Oudenburg en krijgt ze 580.296 euro in aandelen. De omschakeling naar ledverlichting zal 2,1 miljoen euro kosten, waarvan de stad 1.475.000 euro moet dragen. "Mocht onze stad zelf moeten instaan voor de vervanging, zou dat zowel financieel als logistiek niet haalbaar zijn. De overdracht aan ...

Voor de overname betaalt Fluvius 193.000 euro aan Stad Oudenburg en krijgt ze 580.296 euro in aandelen. De omschakeling naar ledverlichting zal 2,1 miljoen euro kosten, waarvan de stad 1.475.000 euro moet dragen. "Mocht onze stad zelf moeten instaan voor de vervanging, zou dat zowel financieel als logistiek niet haalbaar zijn. De overdracht aan Fluvius betekent een grotere zorg minder voor onze eigen diensten", zegt burgemeester Anthony Dumarey. "Wij houden als stad wel de vingers aan de knoppen wat betreft de soort verlichting en de brandprogramma's."Voor eind 2024 zal al de helft vernieuwd en gemoderniseerd zijn en binnen 12 jaar de volledige openbare verlichting die bestaat uit 2.47 armaturen en 1.708 verlichtingssteunen. "Waar het energieverbruik vandaag 950.833 kWh bedraagt, wordt dit straks 528.811 kWh. Dit zal voor Oudenburg op zowel financieel als milieuvlak een grote stap vooruit zijn", aldus nog de burgemeester. Fluvius engageert zich er toe om jaarlijks 168 armaturen te vervangen.Anthony Dumarey wijst er ook op dat wat de CO²-uitstoot betreft Oudenburg van de 220.593 kg vandaag tegen 2030 naar bijna de helft zal gaan of 122.684 kg. "Ook al een stap vooruit om tegen 2050 CO² neutraal te worden."Intussen wordt op de sociale media deftig gediscussieerd over het al dan niet doven van de openbare verlichting tijdens de nacht. Om de inwoners hierover zeggenschap te geven loopt nog tot eind oktober een bevraging met de keuze tussen wel doven, niet meer doven of verlichting laten branden op strategische locaties zoals kruispunten.Wie hierover zijn mening wil ventileren, kan dit via de website van de stad, via Facebook of aan de hand van een formulier dat in het stadsmagazine van september verscheen. (LIN)