Opvang vluchtelingen The Poppies doet ook stof opwaaien op Ieperse gemeenteraad

De 105 vluchtelingen worden nog tot ten laatste 15 maart opgevangen in The Poppies in de Stuersstraat. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Omdat er in januari geen gemeenteraad plaatsvond, kon over de komst van de vluchtelingen in jeugdhotel The Poppies pas op de gemeenteraad van maandag gedebateerd worden. Burgemeester Talpe zei dat het stadsbestuur pas op 23 december ingelicht werd over het privé-opvanginitiatief en dat er voorlopig nog geen incidenten gebeurd zijn.

Zowel Jordy Sabels (Groen) als Nancy Six (Ieper2030) hadden over de vluchtelingenopvang in The Poppies een vraag of extra agendapunt ingediend. Terwijl Jordy Sabels het initiatief toejuichte was Nancy Six een heel andere mening toegedaan.

“Ik had graag liever mijn vragen over de asielopvang in het centrum gesteld tijdens een extra gemeenteraad rond de jaarwisseling maar het merendeel van jullie, met uitzondering van de fractieleider van CD&V namens haar voltallige fractie en twee schepenen, deed niet eens de moeite of hadden niet de elementaire beleefdheid om te antwoorden op de daarvoor door mij verstuurde mail”, klaagde Six, die ook nog eens terugkwam op de klacht bij Unia die ze kreeg aangesmeerd van Jordy Sabels omdat ze de asielzoekers importcriminelen noemde. “Ik wens langs deze weg de aanklager te bedanken voor zijn ‘heldendaad’ want het heeft mijn partij een pak nieuwe leden opgeleverd die bij wijze van steunbetuiging lid zijn geworden.”

voldongenfeitenpolitiek

Nancy Six herhaalde dat ze liever vooraf duiding gekregen had over het initiatief. “Door zowel het stadsbestuur en de buurt in snelheid te nemen, past men de klassieke voldongenfeitenpolitiek toe die men bij ieder asielcentrum gebruikt. Deze techniek moet ervoor zorgen dat er geen protest komt noch van de buurt noch van het stadsbestuur. Dat het stadsbestuur dit alles zomaar pikt, versta ik niet. 90 asielzoekers neerpoten in de winkelstraat in het hart van onze toeristische stad is niet verantwoord.”

Vier voorwaarden

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) schetste hoe de asielopvang tot stand kwam. “Op 23 december werd ik opgebeld door de staatssecretaris van Asiel en Migratie. Hij liet me weten dat er een tijdelijk opvangcentrum zou worden ingericht in The Poppies met ingang van begin januari al. Hij schetste de acute nood aan opvangplaatsen en verwees naar het feit dat verschillende privé eigenaars spontaan hun hulp hebben aangeboden, zo ook in onze stad. Ik heb de staatssecretaris meteen gewezen op vier zaken: ten eerste dat we het betreuren dat we als stadsbestuur pas last minute, a fait accompli zoals men dat zegt, worden ingelicht. De onderhandelingen met de privé-eigenaar waren ongetwijfeld al langer lopende. Minstens hadden wij daar al van op de hoogte kunnen gesteld worden. De staatssecretaris heeft dat ook erkend. Ten tweede dat de locatie zorgen baart, gezien de ligging pal in het stadscentrum, nabij winkelstraten en heel wat bewoning, ten derde dat het aantal op te vangen personen en de duurtijd diende afgestemd te worden op de draagkracht voor de buurt. En tot slot werd aangedrongen op een mix aan profielen die in onze stad zouden verblijven, een evenwichtige verhouding aldus tussen gezinnen en alleenstaanden, diverse herkomstlanden… Er werd op onze vraag ook meteen een bewonersbrief opgesteld en bedeeld, in totaal zo’n 450 bussen. Uiteindelijk zijn de eerste personen pas op 10 januari aangekomen, ongeveer een week later dan voorzien. Op 14 januari was uiteindelijk iedereen ter plaatse. Op onze vraag terug werd op 12 januari een tweede bewonersbrief verspreid.”

Geen incidenten

Vorige week kreeg de burgemeester te horen dat de maximumcapaciteit zou worden opgetrokken tot 15 personen en dat de einddatum werd verlengd tot 15 maart 2022, twee weken langer dan eerst vooropgesteld. Ondertussen verblijven er dus 105 vluchtelingen in het opvanginitiatief. Daarvan is 58% alleenstaande. 13% is minder dan 12 jaar oud. Er is 24 uur op 24 personeel in het centrum. Overdag zijn er acht personen in afwisselende bezetting, s nachts zijn er steeds twee mensen van een beveiligingsfirma aanwezig. Burgemeester Talpe gaf nog mee te zijn dat ze tevreden is met de aanpak van het Rode Kruis en dat de politie van dag één werd betrokken werd. “De wijkagent én een hoofdinspecteur gaan op mijn vraag wekelijks langs en maken hun bevindingen over. De asielzoekers zijn nu bijna een maand in het opvangcentrum, en we kunnen zeggen dat alles naar behoren verloopt. Er werd nog geen enkel incident gemeld”, aldus Emmily Talpe.

Heilig paterke

In het debat daarna ging het er nog bitsig aan toe tussen Jordy Sabels en Nancy Six. Sabels verweet Six racisme, terwijl Nancy Six Sabels bestempelde als een “heilig paterke dat zichzelf graag hoort praten”.

(TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.