Oppositiepartijen ontevreden over Lichtervelds meerjarenplan: “Mist ambitie”

Het is duidelijk dat er nog heel wat inhoudelijke discussies zullen volgen in het Lichterveldse gemeentehuis. © foto Kurt
Arjan Desante
Arjan Desante Eindredacteur

De Lichterveldse oppositiepartijen SOMM en N-VA kunnen zich niet vinden in de plannen van meerderheidspartij CD&V. “Te vaag en het plan mist ambitie”, klinkt het onder meer op de oppositiebanken.

Bij de SOMM – de groen-linkse partij in Lichtervelde – schoot het in een verkeerd keelgat dat het meerjarenplan al voor de gemeenteraad werd voorgesteld. “Weinig democratisch en het getuigt van weinig respect voor het werk van de raadsleden”, vindt fractieleider Johan Vandenbussche. Met zijn partij analyseerde Vandenbussche het meerjarenplan grondig. “Het plan mist ambitie. Het beleid kabbelt voort zoals het nu gevoerd wordt en met de groei van het aantal inwoners wordt geen rekening gehouden. De dienstverlening wordt bijvoorbeeld niet versterkt en er zijn te weinig initiatieven. Bijvoorbeeld om van het JOC een bruisende plaats voor jongeren te maken, om de verkeersveiligheid aan te pakken, om trage wegen in te richten… Het huidige plan is een accordeon met een gat in: het oogt mooi, maar er komt geen muziek uit.”

Te weinig investeringen volgens SOMM

SOMM kan zich ook niet vinden in de weinige investeringen die gepland zijn. “In vergelijking met de buurgemeenten zijn de investeringen heel beperkt. Vaak hangen ze dan nog af van de hogere overheden en is er geen plan B als de subsidies er niet of slechts gedeeltelijk zouden komen. De nieuwe bibliotheek, de kunstacademie, het dagcentrum… Alles hangt af van de mogelijkheden om een uitbreiding van het woonzorgcentrum te krijgen. Sommige keuzes zijn ook niet doordacht. Zo wil de CD&V de gemeentelijke loods per se in het centrum houden en zelfs nog uitbreiden. SOMM vraagt zich af of een nieuwbouw buiten het centrum niet goedkoper en verkeersveiliger is. De vrijgekomen ruimte zou dan als bouwgrond kunnen verkocht worden. “Wij hebben met onze partij trouwens een eigen constructief voorstel ter stemming voorgelegd, voor ons is het een beetje onbegrijpelijk dat het niet is aangenomen. Ons voorstel geeft meer aandacht aan jeugd, klimaat, energie en kan perfect binnen de begroting. Sterker nog: het biedt meer mogelijkheden voor investeringen.”

Ook N-VA kan zich niet in het plan vinden

Hoewel N-VA zich aan de andere kant van het politieke spectrum bevindt, heeft de partij toch enkele gelijkaardige bedenkingen als SOMM. Ook zij nemen het plan van CD&V dus onder vuur. “Het plan blinkt uit in vaagheid”, vindt fractieleider Sofie Steurbaut. “Het lijkt een los allegaartje van acties, waarbij de samenhang onduidelijk is. Heel wat zaken zitten onder ‘gelijkblijvend beleid’ waaruit we kunnen afleiden dat alles effectief bij het oude blijft.” Net zoals SOMM vindt ook N-VA de aankoop van Lichtenhove niet de beste optie. “Het is voor ons hoogst onduidelijk waarom. Gaan we de technische dienst nu definitief vestigen op de bestaande site en ook daar weer aan ‘oplapinvesteringen’ doen, terwijl we toch nog steeds een stuk grond liggen hebben naast het huidige containerpark? Wat gaan we daar dan mee doen?”

“Recent zagen we een ambitieus hemelwaterplan passeren om ons te wapenen tegen overstromingen”, klinkt het nog bij Sofie Steurbaut. “We hebben toen gewaarschuwd dat alle goede bedoelingen zullen staan of vallen met de praktische uitwerking en helaas vinden we ook daarvan niets terug. Wat de zaak nog erger maakt, is dat het Vlaams Regeerakkoord in de vijfjarige periode 2020-2024 bijna een miljoen euro subsidies geeft aan Lichtervelde voor de ‘Open Ruimte’ en in het zesjarig meerjarenplan vinden we bij beleidsdoelstellingen 1, 2 en 4 slechts 27,82 procent van die subsidies terug. Wij vragen ons dan af hoe samenhangend dit geheel is.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.