Oppositiepartijen CD&V en Groen vormen één front: “Inspraak in Kortrijk? Eén grote grap!”

“Kortrijk wordt de enige stad in Vlaanderen waar zowel oppositie als meerderheid inspraak krijgt in het beleid.” Dat is woord voor woord wat burgemeester Vincent Van Quickenborne vlak na de gemeenteraadsverkiezingen in oktober beloofde. Zelfs toen leek dat al te mooi om waar te zijn. Een goede drie maanden later blijft er volgens de oppositiepartijen CD&V en Groen van die belofte niks meer over. “Dat hele idee van inspraak is gewoon één grote grap. Als de veranderingen die nu voorliggen erdoor komen, dan wordt de Kortrijkse democratie een lachertje”, is Hannelore Vanhoenacker van CD&V scherp.

David Wemel (Groen) en Hannelore Vanhoenacker (CD&V) zijn niet te spreken over De Grote Bevraging en het ontwerpplan: “We zitten in de grootste poppenkast van Vlaanderen.” © AN

“Wij worden zelfs tot onder de burger geduwd. Die krijgt met De Grote Bevraging – waar oppositiepartijen trouwens ook niet welkom zijn – tenminste nog enige inspraak. Maar burgers denken individueel, terwijl wij net het grotere plaatje in het oog houden en aan álle mensen denken. Het is een typisch liberale, maar uiteraard foute redenering”, vertelt een boze Hannelore vlak na de zitting van de raadscommissie (een voorbereidende vergadering op de effectieve gemeenteraad, red.) op dinsdagavond.

Op de raadscommissie worden onder meer de agendapunten voor de komende gemeenteraad vastgelegd. Tijdens de zitting bleek dat geen enkele van de oppositiepartijen een voorstel had ingediend om het plan van de meerderheidspartijen om De Beste Stad van Vlaanderen te worden aan te passen. Dus, concludeerde gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein, zal dat niet besproken worden tijdens de gemeenteraad, komende maandagavond.

Deadline

Die conclusie werd door zowel CD&V, Groen als Vlaams Belang op boegeroep onthaald. De drie partijen dienden geen aanpassingen in om verschillende redenen. Zo wilde Vlaams Belang dat volgens fractieleider Wouter Vermeersch wel, maar omdat de deadline niet duidelijk gecommuniceerd werd, miste hij die. “Er is daar wel ergens een mail voor verstuurd, maar duidelijk was die allerminst. Bovendien hadden mijn ideeën met een beetje goodwill wel nog op de agenda gezet kunnen worden. Daarnaast had ik duidelijk aangeven dat we het punt van de beleidsnota wilden bespreken. Waarop de meerderheid in paniek geschoten is en dat punt een half uur later prompt van de agenda heeft verwijderd. Dat is gewoon de democratie monddood maken. Maar als het puntje bij paaltje komt, stemmen wij dat hele plan uiteraard weg“, besluit hij.

Het spel van meerderheid en oppositie hoeft geen wij-zij-verhaal te zijn. Het is jammer dat dit er nu al weer van wordt gemaakt – Hannelore Vanhoenacker, CD&V

Een enigszins genuanceerder verhaal weerklinkt bij Groen en CD&V die zich nu verenigen en samen een front willen vormen tegen de meerderheid. “Wij zijn op dit moment poppetjes in de grootste poppenkast van Vlaanderen“, maakt David Wemel, de fractieleider van Groen zich kwaad. “Je krijgt een nog onafgewerkte tekst onder je neus geschoven waar je maximum 20 opmerkingen mag over maken. En het toppunt is dat de meerderheid beslist over welke van die punten er gepraat kan worden. Moet dat dan doorgaan voor ‘inspraak’? Ik heb de burgemeester en zijn schepenen verschillende keren uitgenodigd om samen aan tafel te gaan zitten, maar daarop reageren is blijkbaar te veel gevraagd. Zelfs de inhoud van dat hele plan hebben wij als oppositie in de krant moeten lezen.”

Onhaalbaar

“Die hele heisa is ook maar een symptoom van het eigenlijke probleem”, verduidelijkt Hannelore. “Want aanstaande maandag wordt ons min of meer gevraagd om onszelf overbodig te maken. Zo zullen de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad (die sinds dit jaar uit dezelfde mensen bestaan, red.) aaneensluitend op dezelfde avond worden georganiseerd. Als je weet dat de gemeenteraden zelden voor 23 uur afgelopen zijn, vinden wij het onverantwoord om daarna nog een OCMW-raad te organiseren. Voor gemeenteraadsleden van de oppositie, die hun werk moeten doen naast een voltijdse dagtaak, is het niet haalbaar om alles te verwerken.”

En ondertussen loopt in Kortrijk De Grote Bevraging. Volgens onze burgemeester een uniek project in Vlaanderen, volgens CD&V en Groen pure volksverlakkerij. “Zo kan je de bevraging zoveel keer invullen als je zelf wil. De stad weet nu al dat De Grote Bevraging onmogelijk tot een betrouwbaar resultaat kan leiden, maar toch blijft de burgemeester er mee uitpakken als zou hij de ultieme vorm van participatie uitgevonden hebben“, vult David aan.

De Beste Democratie

Toch willen beide partijen nog de hand reiken naar de burgemeester en schepenen. “Voor ons is de situatie nog niet verloren en kan de valse start nog worden goedgemaakt. Daarom doen wij zeven concrete voorstellen voor ‘De Beste Democratie van Vlaanderen’.” Een van die voorstellen is om alle fracties, zowel meerderheid als oppositie een halftijdse medewerker te geven. Volgens Groen hoeft dat de stad niks te kosten, want ze kunnen in de plaats komen van drie voltijdse kabinetsmedewerkers (de meerderheid beschikt momenteel samen over 17 voltijdse kabinetsmedewerkers, red.). “Het zou de kwaliteit van het werk van de fracties versterken, want ook de gemeenteraadsleden van de meerderheid die geen burgemeester of schepen zijn, hebben vaak een voltijdse job”, verduidelijkt David Wemel.

CD&V vraagt dan weer uitdrukkelijk om te mogen aansluiten bij Kortrijk Spreekt On Tour, de huisbezoeken die door de stad worden georganiseerd. “Waarom mogen wij niet mee luisteren naar de bezorgdheden van onze inwoners? We kunnen hun goede ideeën mee ondersteunen vanuit onze specifieke rol. Het spel van oppositie en meerderheid hoeft geen wij-zij-verhaal te zijn. Het is jammer dat dit er nu al weer van wordt gemaakt”, besluit Hannelore.

Vincent Van Quickenborne, burgemeester: “Wij zijn de enige stad in Vlaanderen die de oppositie zo laat meedenken”

“Ik begrijp helemaal niet waarom geen enkele oppositiepartij een suggestie heeft ingediend”, reageert burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Wij zijn de enige stad in Vlaanderen die de oppositie laat meedenken over het ontwerpplan voor de stad en dan wordt er niet op ingegaan. Ik was nochtans echt geïnteresseerd in hun voorstellen en wilde daar maandag een hele gemeenteraad aan wijden. Elke suggestie was trouwens ook aan bod gekomen. Het is niet zo dat wij als meerderheid op voorhand dingen wilden uitsluiten, ook al is dat in theorie mogelijk. Ik denk dat de partijen vooral schrik hadden om iets in te dienen want het is een uitgebreid plan met veel details.”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne aan de verlaagde Leieboorden.
Burgemeester Vincent Van Quickenborne aan de verlaagde Leieboorden.© AN

Ook de kritiek op De Grote Bevraging begrijpt de burgemeester niet. “We hebben daar de drempel gewoon bewust laag gehouden zodat iedereen zijn mening kan geven. Bovendien kan ik hier en nu garanderen dat de stad zich zal houden aan de uitslag van de referenda. Als zij stemmen dat een sigarettenpeuk op de grond beboet moet worden, dan gaan we dat doen, punt. Een meer directe vorm van inspraak is er niet. Als CD&V mee wil met Kortrijk Spreekt on Tour, dan mogen ze van mij gerust hun eigen huisbezoeken organiseren. Maar dit project is er een van de meerderheid.”

Gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein liet nog weten dat het beleidsplan – ondanks de protesten – niet aan bod zal komen maandagavond. “Ik zal het punt schrappen bij de aanvang van de zitting. Wie nog iets te zeggen heeft over het ontwerpplan kan dat doen op de gemeenteraad in maart. Dan wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.