"In eerste instantie moet worden onderzocht hoeveel ondergrondse parkeerplaatsen er werkelijk nodig zijn voor het huidige projectvoorstel van THV Kortrijkstraat", zegt Birger De Coninck. "En ten tweede moeten we nagaan welke impact dat benodigde a...

"In eerste instantie moet worden onderzocht hoeveel ondergrondse parkeerplaatsen er werkelijk nodig zijn voor het huidige projectvoorstel van THV Kortrijkstraat", zegt Birger De Coninck. "En ten tweede moeten we nagaan welke impact dat benodigde aantal plaatsen heeft op de omgeving en de binnenstad."Schepen van Verkeer en Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V): "Er komt wel degelijk nog een mobiliteitsstudie, inclusief verkeerscirculatie-, fietsbeleids- en parkeerplan. Maar we gaan echt de resultaten niet afwachten om het collegesiteproject, dat al zolang aanspeelt, voort te zetten."Tot grote verbazing van Birger De Coninck. "Zaken als het volume van de ondergrondse parking kunnen wel degelijk nog worden aangepast in het bestek." Byttebier en co zien dat anders. "Studiebureau Omgeving heeft adviezen geformuleerd omtrent de mobiliteit binnen het projectgebied en die nemen we verder mee in de onderhandelingen met de voorkeurbieder." Zo zou de inrit van de laad- en loszone verhuizen van de Ieperstraat naar de Kortrijkstraat, maar blijft de inrit voor auto's in de Ieperstraat. "Indien de mobiliteitsstudie dan nog aanpassingen voor de verkeersstromen binnen het centrum suggereert, kunnen we die nog altijd doorvoeren." (TVW)