"In eerste instantie moet worden onderzocht hoeveel ondergrondse parkeerplaatsen er werkelijk nodig zijn voor het huidige projectvoorstel van THV Kortrijkstraat", zegt Birger De Coninck. "En ten tweede moeten we nagaan welke impact dat benodigde a...