De perikelen op politiek vlak in Zonnebeke lijken de mensen te beroeren. Waren er vroeger maar een tiental mensen aanwezig tijdens de raadszittingen dan waren er maandagavond een vijftigtal toeschouwers komen opdagen voor de zitting.
...

De perikelen op politiek vlak in Zonnebeke lijken de mensen te beroeren. Waren er vroeger maar een tiental mensen aanwezig tijdens de raadszittingen dan waren er maandagavond een vijftigtal toeschouwers komen opdagen voor de zitting.In een bijgevoegd punt op de agenda stelde raadslid Koen Descheemaeker (N-VA) dat het gemeentebestuur zich in regel moest stellen met de decretale bepalingen. Het gemeentebestuur zou ook een register moeten opstellen van alle briefwisselingen met inbegrip van mailverkeer aan het college van burgemeester en schepenen of aan individuele leden van het college zodat alle raadsleden die konden raadplegen. Burgemeester Sioen reageerde dat de belangrijke mails geregistreerd worden, maar dat het moeilijk is om 8.000 mails per week alles te registreren.Het punt werd meerderheid tegenover oppositie afgewezen waarop N-VA reageerde dat het wettelijk verplicht is en zo opnieuw klacht zal neerleggen bij de gouverneur. Raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak) betreurde dat er niet de minste positieve reactie kwam vanuit de meerderheid. "Het is onvoorstelbaar, net of jullie willen alles geheim houden", was zijn reactie.Hij had ook bedenkingen op de agenda. "We moeten hier punten stemmen en weten gewoon niet welke weerslag ze zullen hebben omdat er nog altijd geen meerjarenplan is. Daarbij wordt de oppositie op vele vergaderingen buiten gehouden."Tot en met 2025 blijven de opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing op 1.196 terwijl de personenbelasting op 8% blijft. Toch worden bepaalde aanvragen duurder en ook de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang stijgt met 10%. Voor N-VA zijn de ordewoorden van de meerderheid retributies en prijsverhogingen en de partij stelde dat het bestuur in eigen boezem moet kijken, de organisatie ontvetten en niet gewoon het geld bij onder andere de gezinnen gaan halen.Raadslid Luk Hoflack vroeg ook naar de situatie van Bondgenootje Zonnebeke. "We horen vele berichten, maar vrezen dat alles op de lange baan wordt geschoven. Daarom vragen we alstublieft: hak knopen door, los het op en zoek dringend een oplossing voor Bondgenootje Zonnebeke. Komt er iets nieuws of blijft de toestand zoals hij is? Schep toch duidelijkheid."Er was ook een interpellatie van raadslid Koen Descheemaeker over de werking en geloofwaardigheid van CO7. "CO7 (een samenwerking tussen zeven Westhoekgemeenten) wil waardig omgaan met het waardevol erfgoed van onze streek", stelde hij. "Daarom werd ook een lijst opgesteld met waardevolle gebouwen. We zien nu dat onze gemeentegebouwen, die op de lijst staan zoals de woning in de Berten Pilstraat, het oude gemeentehuis van Beselare gewoonweg wil slopen terwijl schepen Ingrid Vandepitte (#team 8980) voorzitter is van CO7. Dat staat dus haaks op de werking. Kan dit wel?"Schepen Ingrid Vandepitte verduidelijkte dat er geprobeerd wordt maximaal de adviezen van CO7 te volgen maar dat dit soms, en dat geldt niet alleen voor Zonnebeke, moeilijk ligt.(NVZ)