Op de gemeenteraadsagenda van 23 april stond de goedkeuring van het reglement voor de gemeentelijke visvijver. Daarin staat vermeld dat inbreuken op het regle...