Oppositie ziet overheveling gemeenteschool naar GO! niet zitten

Redactie KW

In een persmededeling neemt CD&V Heuvelland het voorstel van het gemeentebestuur om het gemeenteschooltje over te hevelen naar het gemeenschapsonderwijs op de korrel.

Burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) kondigde op de gemeenteraad van maandag aan dat het gemeentebestuur (coalitie van Gemeentebelangen en N-VA) overwoog om gemeenteschool De Zafant van Dranouter over te hevelen naar het Gemeenschapsonderwijs. Dit zou al volgend schooljaar ingaan.

“Alles laat vermoeden dat dit ondertussen ook al getekend is”, aldus fractieleider Bernard Heens van CD&V. “Inspraak heeft niemand gehad, wel zullen de betrokkenen op een infovergadering geïnformeerd worden van de voldongen feiten. Meteen probeert de burgemeester de gemoederen te bedaren door te stellen dat deze overgang geen gevolgen zal hebben voor de leerlingen en de ouders, noch voor het personeel, de leerkrachten en de directie. De werkwijze in de klassen zou dezelfde blijven, de schoolcultuur zou behouden blijven, schooluren, uurroosters en dergelijke ook. Wij durven dit sterk te betwijfelen. Niet onmiddellijk misschien, maar op termijn zal de overgang toch zijn impact hebben.”

Volgens CD&V is er bij de betrokken school tegenkanting tegen het voorstel. “Noch de leerkrachten, noch de directie, noch de ouders, noch het ondersteunend personeel zijn vragende partij voor de voorgenomen overheveling”, aldus Bernard Heens. “Op 20 april 2014 heeft de gemeenteraad unaniem beslist om de samenwerking in die scholengemeenschap te verlengen tot 2020, het gaat niet op om nog geen jaar later die samenwerking zomaar op te zeggen. Het schepencollege haalt geen enkel overtuigend argument aan waarom het gemeentelijk onderwijs in Heuvelland zou moeten worden afgestoten als beleidsdomein. Dat er voor het personeel niets zou veranderen, is niet waar, zij zullen hoe dan ook een ander statuut krijgen. Dat er ook aan de schoolcultuur niets zou veranderen, is ongeloofwaardig. Een kleine gemeenteschool die beheerd wordt door haar eigen gemeentebestuur, heeft wel degelijk een andere cultuur dan een gemeenschapsschool die vanuit Brussel wordt gedirigeerd.”

“Onze beleidskeuze is duidelijk: behoud van de basisschool in Dranouter als gemeenteschool binnen de scholengemeenschap De Achthoek”, besluit Bernard Heens.

(TOGH – foto TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.