Onmiddellijk nadat de voorzitter de gemeenteraadszitting van 14 januari in Diksmuide voor geopend heeft verklaard, vraagt N-VA-fractievoorzitter Koen Coupillie het woord: "Voor we met de kiesverrichtingen beginnen zou ik graag nog een vraag stellen. Een vraag die een impact kan hebben op de stemming, maar die ook de Diksmuidelingen bezighoudt. Getuige daarvan de talrijke aanwezigen. Ook in de pers, op de sociale media zelfs op straat gaat het maar over één ding in Diksmuide: was er een voorakkoord en is daarbij een burgemeestersvoordracht ondertekend die een andere was dan diegene die bij de gouverneur ligt? Ik vraag dit niet uit frustratie, uit haat of uit wrok, wel omdat de inwoners van Diksmuide het recht hebben op de waarheid, om te weten of er een gegronde klacht kan komen en het dus niet zeker is of al diegenen die vandaag kandidaat zijn om schepen te worden die functie zullen mogen blijven uitoefenen. Ik heb daar de vorige zitting geen antwoord op gekregen. Ik hoop dat we nu, twaalf dagen later, wel een antwoord zullen krijgen."
...