Schepen van ruimtelijke ordening Frank Gheeraert (Open VLD) wil de burger uitgebreid en planmatig informeren met dialoogtafels, een extra editie van de infoflash, inspraak- en infomomenten over de dorpskernvernieuwing en het wooninbreidingsproject Vijverpark. Daarvoor wordt een communicat...