"Vorig jaar stortte het dak in van de ijspiste door het gewicht van de sneeuw op het dak", aldus Geert Deroose. "Nu vernamen wij dat de uitbater een oplossing heeft om dit probleem op te lossen: een verlichting die ervoor zorgt dat het tegen het dak voldoende warm blijft zodat er geen ijsvorming kan optreden of dat de sneeuw blijft liggen. Een oplossing zoeken is goed. Maar de voorgestelde ingreep vinden wij geen efficiënte best...

"Vorig jaar stortte het dak in van de ijspiste door het gewicht van de sneeuw op het dak", aldus Geert Deroose. "Nu vernamen wij dat de uitbater een oplossing heeft om dit probleem op te lossen: een verlichting die ervoor zorgt dat het tegen het dak voldoende warm blijft zodat er geen ijsvorming kan optreden of dat de sneeuw blijft liggen. Een oplossing zoeken is goed. Maar de voorgestelde ingreep vinden wij geen efficiënte besteding van de energie. De warmte heb je enkel nodig als er sneeuw wordt voorspeld, terwijl je dat type elke keer vereist is. Nodeloze verspilling? Hoe dan ook: voor ons lijkt het beter een warmte-netwerk aan te leggen. Dat is doeltreffender en ook zuiniger.""De warmeverlichting gaat niet aan zolang er geen sneeuw of ijs is", pareert schepen Rik Soens. "Die bestaat uit vierentwintig lampen van elk 60 Watt. Daarnaast heb je ledverlichting met spiegels. Wat zeker energiezuinig is. En de energiefactuur? Die betaalt de stad. Dat was zo voorzien bij de bespreking van het contract met de uitbater. In ruil daarvoor houdt hij de prijzen voor het schaatsplezier laag zodat iedereen er kan van genieten. Ten slotte ook dit: een warmte-netwerk is het meest energieverslindend van alle mogelijke alternatieven om ijs en sneeuw weg te krijgen van het dak."Raadslid Deroose vroeg zich ook nog af waarom er aan de chalets bij ijspiste geen herbruikbare bekers van Imog worden gebruikt. "En waarom verplicht de stad dat type van milieuvriendelijke beker niet tijdens grote evenementen en festiviteiten in de stad?", vraagt hij zich af."Alle diensten van de stad zijn daar momenteel mee bezig", dixit schepen van Milieu Peter Desmet. "Zij maken een plan over duurzaamheid op voor bepaalde evenementen en activiteiten. Herbruikbare bekers vormen daar een onderdeel van. Imog heeft er 8.000 in bezit. Die worden al jaren gebruikt. Maar bijvoorbeeld voor de chalets is dat wel een beetje moeilijk: zij moeten afwassen en daar zijn geen voorzieningen aanwezig. Toch vind ik het een goeie vraag en zeker ook een voorstel dat wordt uitgewerkt", aldus de afscheidnemende schepen. (DJW)