Oppositie pleit voor groot terras op Ieperse Grote Markt, maar evenementen verhinderen dat

Terrasjes op de Grote Markt van Ieper. (Foto TOGH)
Terrasjes op de Grote Markt van Ieper. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Zowel CD&V als Groen toonden zich op de Ieperse gemeenteraad van maandagavond voorstanders van een groot terras op het verkeersvrije gedeelte van de Grote Markt. Volgens schepen Diego Desmadryl zijn er door de drukke kalender weinig momenten waarop er ruimte kan voorzien worden. Ook de horeca-uitbaters zelf staan volgens de schepen niet te springen om dat te organiseren.

Alle oppositiepartijen grepen de gemeenteraad aan om enkele voorstellen te formuleren over horecaterrassen en zomerevenementen. Fractieleider Katrien Desomer van CD&V stelde bijvoorbeeld voor om op de zaterdagen het autovrije gedeelte van de Grote Markt om te vormen tot één groot openluchtterras. “Dat zou dan uiteraard uitgebaat worden door onze eigen horeca. Het zou ook extra volk naar de stad kunnen brengen gedurende de ganse zomerperiode als dit meermaals wordt georganiseerd. Met de ondersteuning van de diensten van de stad moet dit zeker haalbaar zijn”, aldus Desomer, die in de notulen van het schepencollege had gezien dat er opnieuw Apero-time georganiseerd wordt en aandrong dat het stadsbestuur geen pop-upzomerbars zou vergunnen.

Boomgaardstraat autovrij

Jordy Sabels (Groen) was het voorstel van CD&V ook genegen. “We moeten op zoek gaan naar locaties om de terrassen nog groter te maken zoals er in veel andere steden ook gedaan werd. Door op pleintjes, in autovrije straten en op de markt extra ruimte te voorzien voor terrassen. Het moet daarom niet altijd de Grote Markt zijn. De Boomgaardstraat zou bijvoorbeeld ook geschikt kunnen zijn daarvoor”, verklaarde Sabels. “Ik wil ook nog eens aandringen om het reglement van de tijdelijk terrassen te versoepelen of desnoods tussen te komen in een deel van de kosten. Sommige horeca-uitbaters doen nu eenmalige investering die ze nooit meer terug zien, door een opgelegd reglement. Kan er gezorgd worden voor een compensatie van deze eenmalige aankoop? Of zal het stadsbestuur deze aankoop nuttig maken door de tijdelijke terrassen jaarlijks toe te staan, in ieder geval tot het einde van de legislatuur. Zo kunnen horeca-uitbaters tenminste de kosten afschrijven over een periode van vier jaar.”

Ook Saskia Dehollander (IEPER2030) vroeg of er een tegemoetkoming kan komen voor horeca-uitbaters, bijvoorbeeld door de verplichte bloembakken in bruikleen te geven.

Zomerbars

Schepen van Lokale Economie Diego Desmadryl (Open Ieper) antwoordde dat er nog geen aanvragen werden ingediend voor zomerbars. “Met uitzondering van verenigingen die op zoek zijn naar kleine alternatieven om hun kas te spijzen”, aldus Desmadryl. “We zijn er van overtuigd dat de komst van grote externe zomerbars momenteel geen optie is, dit ter bescherming van onze eigen horeca enerzijds, maar ook onze gevarieerde evenementenkalender anderzijds. Helaas moet ik ook er ook wel onmiddellijk bij vermelden dat ondertussen ook apero-time werd geannuleerd door de organisatoren en momenteel verplaatst is naar september.”

Rally en EK voetbal

Het voorstel voor extra grote openluchtterrassen vindt hij een goed idee, maar dat is blijkbaar niet evident om te organiseren. “We hebben al heel wat op de evenementenagenda staan, waardoor we niet zoveel keer de wandelzone kunnen gebruiken”, aldus Diego Desmadryl. “We hebben in juni namelijk al de Historic Rally, waar we tijdens dat weekend de vele deelnemende bolides op de grote markt zullen kunnen bezichtigen, de Dolle Dagen die natuurlijk geserveerd zijn voor alle handelaars en de beachvolley… Er momenteel ook de uitzendingen van het EK voetbal voorzien. Het eerste weekend van juli zijn er de Kattenkronkels met pertinente plaats op de Grote Markt. Dan volgt de succesvolle avondmarkt die dit jaar twee keer zou georganiseerd worden, gaan we over naar de kermis en direct daarop volgt de rally, waar we dan na het weekend van de Vierdaagse van de IJzer terug afstevenen op de Tooghedagen, Dag van de Mobiliteit… En dan zijn er nog heel wat organisatoren van evenementen die een afwachtende houding aannemen.”

Personeelsprobleem

“Een tweede grote reden is de moeilijkheid bij de horeca zelf”, haalde Desmadryl nog aan. “Hoe organiseer je dit met verschillende uitbaters? Aan wie moet je dit toewijzen? Moet daarvoor dan een aanbesteding worden uitgeschreven? Door de verbondenheid van verschillende uitbaters aan een brouwerij moeten we de vraag stellen welke dranken er dan mogen geschonken worden. Ook personeel is een groot probleem. Veel horecazaken kampen met een serieus personeelstekort en zien het niet zitten om nog extra personeel in te zetten op 50 meter van hun zaak. Zeker wanneer zij, hopelijk zo vlug mogelijk , ook weer binnen mensen mogen ontvangen. Om dit eventueel te organiseren zonder bediening is er momenteel ook nog geen wijziging in de maatregel dat mensen zelf niet mogen bestellen aan de bar.”

“Omtrent het terrassenreglement zijn er momenteel 37 aanvragen ingediend voor een extra coronaterras”, vervolgde de schepen. “Enkele van hen hebben ons gecontacteerd en er werd samen naar een oplossing gezocht. Men hoeft zeker geen grote investeringen te doen om aan het reglement te voldoen, enige creativiteit en overleg kan al veel oplossen.”

Sponsoring parasols

Op de vorige gemeenteraad stelde Groen voor om parasols met sponsoring toe te laten in de binnenstad. De schepen weigerde toen daarop in te gaan omwille van esthetische redenen, maar komt daar nu op terug. “Om eventuele grotere oppervlakten te kunnen overkappen zouden we dit seizoen toch parasols met publiciteit toelaten”, legde Desmadryl uit. “Deze grote parasols zijn te duur voor aankoop en verschillende aanbieders wensen deze wel te plaatsen. Ook zijn we er dan van overtuigd om op de extra terrassen verwarming toe te laten.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.