'Regenwater is te proper om zomaar weg te gieten', formuleert de Vlaamse Milieumaatschappij het samen. Op de 'gemeentebelasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein' plaatste Groen de kritische noot. "Zedelgem heeft in dit dossier van Europese wetgeving zich sinds 2005 misschien te afwachtend opgesteld. Het bedrag van 1.500 euro boete per jaar is voor heel wat mensen best groot voor materie waarvan eigenaars eigenlijk nog niet op de hoogte van zijn", fo...

'Regenwater is te proper om zomaar weg te gieten', formuleert de Vlaamse Milieumaatschappij het samen. Op de 'gemeentebelasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein' plaatste Groen de kritische noot. "Zedelgem heeft in dit dossier van Europese wetgeving zich sinds 2005 misschien te afwachtend opgesteld. Het bedrag van 1.500 euro boete per jaar is voor heel wat mensen best groot voor materie waarvan eigenaars eigenlijk nog niet op de hoogte van zijn", formuleerde Martine De Meester het. Een standpunt dat ook N-VA bijtrad, zeker voor de kosten voor Zedelgemnaars die ver van de openbare weg wonen.Bevoegde schepen Peter Haesaert motiveerde vanuit het college dat de lokale besturen deze Vlaamse wetgeving op tijd dienen om te zetten. "Dit belastingreglement dat nu op de agenda staat, is eigenlijk een uitbreiding van het vorige en dient om een stok achter de deur te hebben voor mensen die niet afkoppelen. Als we die regelgeving niet uitgevoerd krijgen, mislopen we als gemeente subsidies. Er zijn ook een aantal zaken in dit dossier waar de gemeente in de kosten tussenkomt, zoals de afkoppelingsdeskundige en de keuring."De teneur tussen meerderheid en oppositie was gezet. Groen sprak meermaals "wij gaan ons principieel onthouden". Na toelichting door schepen Devriendt bij de punten over de aanvullende belasting op de personenbelasting en opcentiemen sprak de Vlaams Belang-fractie over een 'blanco cheque'. N-VA stelde voor dat de stemming zou uitgesteld worden, nadat in de gemeenteraad het meerjarenplan en de begroting 2020-2025 toegelicht zullen worden. "Tot er bepaald wordt waar de grootste belastingen moeten gelegd of kunnen verminderd worden", benadrukte N-VA-fractieleider Eddy De Wispelaere.Een voorstel tot uitstel waar de meerderheid op haar beurt niet in meeging, maar voldoende weerwoord over de inhoud schuldig bleef. "Ik denk dat we eerst over de inhoud moeten spreken, en pas dan beslissen of die acht procent mag gevraagd worden aan de belastingbetaler. Als N-VA hebben wij geen kritiek dat de meerjarenplanning in december aan bod komt. Ik hoop echter dat de raadsleden van de meerderheid weten wat in dat plan staat als zij deze belastingen nu goedkeuren", besloot raadslid De Wispelaere.Afwachten welke budgetaccenten het college in de meerjarenplanning zal leggen. Wordt vervolgd op de gemeenteraad in december, die het eerste legislatuurjaar afsluit.(HV)