'Regenwater is te proper om zomaar weg te gieten', formuleert de Vlaamse Milieumaatschappij het samen. Op de 'gemeentebelasting op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein' plaatste Groen de kritische noot. "Zedelgem heeft in dit dossier van Europese wetgeving zich sinds 2005 misschien te afwachtend opgesteld. Het bedrag van 1.500 euro boete per jaar is voor heel wat mensen best groot voor materie waarvan eigenaars eigenlijk nog niet op de hoogte van zijn", fo...