De gemeenteraad startte onverwacht scherp met een actuele toespeling. "Kon N-VA zich niet meer herinneren dat het gemeenteraad was?", sneerde Jean-Marie Callewaert (SP.A) bij de afwezigheid van twee van hun raadsleden. Robert Barthier (N-VA) die in vervanging van Jos Meersch de voorzittershamer hanteerde, fietste zich op een volkse manier door de oprisping heen.
...

De gemeenteraad startte onverwacht scherp met een actuele toespeling. "Kon N-VA zich niet meer herinneren dat het gemeenteraad was?", sneerde Jean-Marie Callewaert (SP.A) bij de afwezigheid van twee van hun raadsleden. Robert Barthier (N-VA) die in vervanging van Jos Meersch de voorzittershamer hanteerde, fietste zich op een volkse manier door de oprisping heen. Maar de socialist voelde zijn strijdhonger nog niet gestild toen de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel werd toegelicht. "Koopkracht steken in cheques houdt geen rekening met het pensioen of de niet-actieve werknemer.""Dat zijn sectorale onderhandelingen. Wij hebben daar niet te veel in de pap te brokken. Het personeel heeft het bedrag van 300 euro gemaximaliseerd door te kiezen voor bruto als netto", zei schepen van personeel Dominique Cool (N-VA). Laurent Hoornaert (Tope8920) was de mogelijkheid om cheques bij lokale handelaars te besteden wel genegen.Even later vond Laurent Hoornaert dat het college met de intentie tot aankoop van Aveve de kar dan weer voor het paard spande. "Jullie kopen een gebouw om dan achteraf te zien wat krijgen we er in?" "Die kans doet zich nu voor. Het is situationeel handelen. We kunnen vlugger onze beleidsopties waarmaken", verdedigde Dominique Cool de intentie tot aankoop.De prijs van 900.000 euro voor de "oude gebouwen" vond de oppositie in een adem te hoog en de gevel is bovendien beschermd. Koen Bentein (Tope8920): "Het wordt voorgesteld als een "batje", maar het staat al een hele tijd te koop. Wat zal het comité van aankoop van de prijs vinden?"Schepen Johan Vanysacker (CD&V) vertolkte het luchtiger: "Als je iets koopt, moet je een beetje zotter zijn dan een ander. Of het een batje is, weet je pas achteraf."De gemeenteraad was wel eensgezindheid over het stuk weiland die in de koop vervat zit. Koen Bentein vond een nieuw gebouw op de vroegere gronden van de gemeenschapsschool de beste oplossing. "Er is nog een trage doorsteek van het recreatiegebied via de school die loopt naar de Korte Ieperstraat."Jean-Marie Callewaert gaf de locatie als jeugdcampus een plus, maar waarschuwde voor een te hoog kostenplaatje bij renovatie om te voldoen aan de noden en het geluid.Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) die aan de basis ligt van de intentie tot aankoop ziet vooral voordelen. "We kopen het laatste stukje recreatiegebied op en de gebouwen zijn groter dan wat we zelf ooit zouden kunnen veroorloven om te bouwen, Een architect kan aan de slag in overleg met de verenigingen om te zien wat de mogelijkheden zijn. Voor de aankoop van de bedrijfsgebouwen zou een stuk subsidie zijn. Het woonhuis zou dienst doen als noodopvang voor mensen met een huisuitzetting of brand. Ook daarvoor kunnen we gesubsidieerd worden voor zowel aankoop als inrichting. De aankoop geeft voor gevolg dat de huidige noodwoning in de Poelkapellestraat met tuin kan verkocht worden. Het is toch de gemeente die de tuin moet onderhouden. Eenmaal de gebouwen heringericht zijn, kan de Chiro en de academie verhuizen van de jongensschool naar de campus. Nu maken we ook kosten om de jongensschool op orde te houden en de academie, ondanks klachten, daar te houden. En later kan de site van de jongensschool verkocht worden en de plaats ruimen voor een bouwproject."De oppositie onthield zich bij de stemming.(pco)