De invulling van parkdomein Sophoras zorgde als eerste voor een twistappel tussen meerderheid en oppositie. Open Vld, N-VA en SP.A willen het domein als park openstellen voor het publiek en denken na over een extra parking en een 'kiss & ride'-zone aan de rand. "Zo kunnen mensen van buiten Gistel of personen die minder mobiel zijn het mooie park bezoeken", motiveert burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). "De k&r-zone zou de parkeerdruk bij de naburige school moeten opvangen. Nu zijn daar soms gevaarlijke situaties waarbij wagens op straat of deels op het voetpad geparkeerd staan. Slechts 3 procent van de totale parksite zou dienen als parking."
...

De invulling van parkdomein Sophoras zorgde als eerste voor een twistappel tussen meerderheid en oppositie. Open Vld, N-VA en SP.A willen het domein als park openstellen voor het publiek en denken na over een extra parking en een 'kiss & ride'-zone aan de rand. "Zo kunnen mensen van buiten Gistel of personen die minder mobiel zijn het mooie park bezoeken", motiveert burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). "De k&r-zone zou de parkeerdruk bij de naburige school moeten opvangen. Nu zijn daar soms gevaarlijke situaties waarbij wagens op straat of deels op het voetpad geparkeerd staan. Slechts 3 procent van de totale parksite zou dienen als parking." Kimberly Maenhoudt van Groen ging in tegen die visie: "Dit zal nog meer verkeer aantrekken. Eigenlijk stimuleren jullie hiermee het gedrag om vlak voor de school en het park te parkeren, in plaats van even verderop de wagen aan de kant te zetten en een stukje te wandelen." Ook CD&V sloot zich bij Groen aan. Uiteindelijk zal een studiebureau en overleg met het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Wegen en Verkeer duidelijkheid moeten scheppen over de mogelijkheden.Groen nam ook het afval- en klimaatbeleid op de korrel. "Wat bomen planten en woningen screenen is onvoldoende. Bovendien wordt te veel corrigerend en te weinig sensibiliserend opgetreden. Wij stellen bijvoorbeeld een mobiel containerpark voor, dat in de wijken fracties ophaalt bij ouderen en minder mobiele inwoners", zei Kimberly Maenhoudt. Schepen Wim Aernoudt (N-VA) counterde die kritiek: "We voorzien elk jaar 50.000 euro voor investeringen in rationeel energiegebruik en plannen een complete omschakeling naar ledverlichting. We maken een vuilnisbakkenplan op en voeren de strijd tegen zwerfvuil op. Ik sta altijd open voor positieve voorstellen. We zullen ook deelnemen aan de World Clean Up." Groen liet nog eens van zich horen over sociale zaken. "Waarom wordt er geen werk gemaakt van een armoedebeleidsplan? Een visie op lange termijn ontbreekt." Schepen Michel Vincke (sp.a) wees naar verschillende acties zoals de uitkering van school- en opvangpremies, de herinvoering van de mantelzorgpremie en bijkomende doorgangswoningen. Vlaams Belang vroeg dan weer dat het stadscentrum zone 30 wordt, maar daar is de stad afhankelijk van AWV, beheerder van onder meer de centrale Stationsstraat en Hoogstraat. Voormalig schepen van Jeugd Lieve Dehaemers (CD&V) stelt dan weer dan het jeugdbeleid "weinig vernieuwend" is. Bevoegd schepen Ann Bentein (Open Vld) ging hier niet mee akkoord: "We betrekken de jongeren en bouwen verder aan een solide jeugdbeleid." Jan Willems (CD&V) kaartte het bedrag van 500.000 euro om te investeren in cultuurinfrastructuur aan. "Dient dit bedrag om zaal Oud Stadhuis te vernieuwen? Of om een compleet nieuw cultuurcentrum te bouwen? We kennen allemaal de beperkingen van Oud Stadhuis, maar is er wel een draagvlak voor een nieuw centrum? Ik vind het vreemd dat er een fors bedrag wordt voorzien, zonder te weten waar het uiteindelijk voor zal dienen." Schepen van Financiën Vincke benadrukte dat het om een raming gaat: "We bekijken alle mogelijke opties van renovatie of uitbreiding. Er is veel vraag van verenigingen naar gepaste accommodatie voor activiteiten tot 150 deelnemers." Ex-burgemeester Bart Halewyck (CD&V) plaatste een slotwoord. "Van de 15 miljoen euro aan investeringen wordt 4,5 miljoen overgedragen uit de vorige legislatuur. Dit beleidsplan is weinig vernieuwend en zet Gistel niet op de kaart." Burgemeester Defreyne en co hadden daar hun bedenkingen bij en lieten de woorden van Halewyck aan zich voorbijgaan. (TVA)