46,5 miljoen euro. Dat bedrag investeren stad Harelbeke en OCMW de komende 6 jaar in Harelbeke en deelgemeenten: het grootste bedrag ooit. De investeringen gaan van infrastructuur, kinderarmoede en een aantrekkelijk winkelcentrum tot een burgerbudget, bomen planten en feesten. De rode draad in het plan is duurzaamheid. Om alle plannen te financieren vroeg het college een bijkomende inspanning aan de bevolking. Vanaf 2020 wil de stad de onroerende voorheffing verhogen van 1.134 naar 1.350 opcentiemen.
...

46,5 miljoen euro. Dat bedrag investeren stad Harelbeke en OCMW de komende 6 jaar in Harelbeke en deelgemeenten: het grootste bedrag ooit. De investeringen gaan van infrastructuur, kinderarmoede en een aantrekkelijk winkelcentrum tot een burgerbudget, bomen planten en feesten. De rode draad in het plan is duurzaamheid. Om alle plannen te financieren vroeg het college een bijkomende inspanning aan de bevolking. Vanaf 2020 wil de stad de onroerende voorheffing verhogen van 1.134 naar 1.350 opcentiemen."Dat alleen al is een verhoging van 20 procent. Dit is niet het enige, zowat alles wordt duurder: het huren van een zaal in cultureel centrum Het Spoor, de vuilniszakken, de retributie op vergunningsaanvragen tot de lidkaart in de bibliotheek, het verhuren van een kamer en een parkeerboete. Elk huishouden zal gemiddeld 130 euro per jaar extra betalen", aldus Wout Patyn (N-VA) en Wouter Bouckaert (Open VLD) als fractieleiders van de oppositiepartijen. "De stadskas moet gespijsd worden voor een onrealistisch duur klimaatbeleid, een nieuwe evenementenhal en infrastructuurwerken waarvan de budgettaire impact onduidelijk is rond timing, uitvoering en kostprijs. De belastingverhoging gebeurt onder het mom van de vele investeringen. Daarom keurden we dit beleidsplan niet goed."In het beleidsdocument staat te lezen dat de vrijetijdsinfrastructuur de komende 15 jaar volledig vernieuwd wordt. Het plan is om op De Mol een jeugd- en sportsite met bijkomend een evenementenhal te zetten, met ook plaats voor feestactiviteiten. De stad gaat ook op zoek naar een geschikte centraal gelegen plaats om cultuur en bibliotheek te combineren. Dit zou de huidige locaties vervangen. In Bavikhove wordt 6 miljoen euro geïnvesteerd om de site sporthal De Vlasschaard uit te bouwen tot een socio-cultureleplaats voor het Bavikhoofse verenigingsleven. De stad zet ook in op 'Harelbeke Weireldstad' en voorziet jaarlijks 300.000 euro voor allerlei wijkfeesten en een feest op de Nieuwe Markt. De stad investeert ruim 1,3 miljoen euro in vernieuwing van voetpaden, 1,4 miljoen euro in vernieuwing van fietspaden en 610.000 euro in het heraanleggen van kerk- en voetwegels. Het beleidsplan voorziet ook meer bomen. "Het enige wat op dit moment min of meer vast staat is een evenementenhal op sportsite De Mol. Over de cultuursite en bib langs de Leie bestaan er nog veel te veel onzekerheden. De eigendommen moeten nog worden verworven, eventueel zullen er nog onteigeningen moeten plaatsvinden. De kans is dus zeer reëel dat de bouw pas voor de volgende legislatuur zal zijn. Indien de gronden niet kunnen worden verworven, is het nog onduidelijk wat er met cultureel centrum Het Spoor zal gebeuren. Wordt het nieuwbouw, appartementen of groen?", zeggen N-VA en Open VLD. "Daarnaast wordt quasi alles duurder: sport- en jeugdkampen worden ook 20 procent duurder. Een identiteitskaart afhalen verdubbelt in prijs, omgevingsvergunningen worden duurder, er worden twee nieuwe categorieën ingevoerd voor belasting op drukwerk, enzovoort." Bij de aankondiging van het bestuursakkoord werd ook aangekondigd dat het budget voor fiets- en voetpaden en trage wegen zou worden verdubbeld. "In de eerste plaats leert de ervaring van vorige legislaturen dat het voorziene budget nooit helemaal kan worden gerealiseerd omdat projecten vaak een langere doorlooptijd hebben dan gedacht. Dit wordt expliciet erkend in het meerjarenplan, maar toch houdt men rekening met een veel te hoog gemiddeld uitvoeringspercentage. Volgens ons is er helemaal geen verdubbeling van het budget, maar wordt ongeveer hetzelfde budget als vorige legislatuur voorzien. Er wordt zand in de ogen gestrooid van de burgers, net zoals ze de belastingverhoging verkopen onder het mom van de vele investeringen. Dit is puur kiezersbedrog", besluiten Wout en Wouter. Wordt vervolgd.