Zo wil Jabbeke meer privacy bij veiligheidscamera's. Een ander doel is een hogere veiligheid voor de zwakke weggebruiker en schoolomgeving. Met de fietsstraten zijn hiervoor al flink wat stappen gezet. De kortere responstijden bij het onderhoud vragen een betere opvolging van de meldingen en vooral meer personeelsinzet. Hoe dit te combineren is met een ander accent, het beheersen van de personeelskosten tot minder dan 35 procent van de exploitatie, valt af te wachten.
...

Zo wil Jabbeke meer privacy bij veiligheidscamera's. Een ander doel is een hogere veiligheid voor de zwakke weggebruiker en schoolomgeving. Met de fietsstraten zijn hiervoor al flink wat stappen gezet. De kortere responstijden bij het onderhoud vragen een betere opvolging van de meldingen en vooral meer personeelsinzet. Hoe dit te combineren is met een ander accent, het beheersen van de personeelskosten tot minder dan 35 procent van de exploitatie, valt af te wachten.Eerder werd ook al bekend dat de gemeente wil vergroenen en één boom per inwoner bijplant. Ook hier is er echter weinig budgettaire ruimte. De schuldafbouw gaat echter verder, met als doel een schuldbeheersing op minder dan 10 procent van het balanstotaal. Een betere uittekening van de organisatiebeheersing moet de dienstverlening vlotter en efficiënter maken, ook naar personeel toe. Daarnaast wil men werken aan een geïntegreerd breed onthaal, een front office die de burger direct op het goede spoor zet. Hierbij is ook de gemeenteapp en de komst van een communicatiemedewerker van belang. Tot slot is ook de opwaardering van het sport- en cultuurcentrum Varsenare een kernpunt. "Vage beloften die niet meetbaar zijn", klinkt het bij N-VA-fractievoorzitter Geert Orbie. "N-VA-gemeenteraadslid Marleen Vandenbroucke vroeg hoe en waar men van plan was om de beloofde 13.800 bomen te planten. Hierop kon het schepencollege niet concreet antwoorden. Nu, om dit aantal bomen te planten heb je 12,5 hectare grond nodig. Is die er? Moet hij nog aangekocht worden, dan is het budget ontoereikend..."Peter-Jan Hallemeersch van Groen Jabbeke stelt dat de meeste prioriteiten haalbaar zijn, vooral omdat ze weinig ambitieus zijn. "De prioriteiten tonen duidelijk aan waarin het bestuur de vorige legislatuur gefaald heeft. De lange responstijden waren het gevolg van de zware besparingen op de personeelskosten. Groen Jabbeke heeft vooral heel wat bedenkingen bij het vergroenen van de gemeente en de communicatie. We menen dat het bestuur de nodige reflexen niet onder de knie heeft. Als de politiezone Kouter via sociale media moet vernemen dat er een maand lang een winterbar zal plaatsvinden, dan stel ik me toch ernstige vragen. En dan heb ik het niet enkel over communicatie, maar over veiligheid."Reinhart Madoc van Vlaams Belang gaat verder: "Het schuldsaldo bedraagt nog altijd 16 miljoen euro. De belastingdruk is in de laatste 10 jaar met 40 procent gestegen! Jabbeke had een budget van 10.487.729,17 euro om te investeren. 4.294.473,48 euro daarvan werd ook daadwerkelijk uitgegeven. Dat komt neer op 40,95 procent. Vlaams Belang Jabbeke verwacht van het bestuur dat ze de tering naar de nering zet, maar wel dat bestaande infrastructuur onderhouden wordt."