Het voorstel komt er ten eerste op neer dat de gemeente aan elke inwoner (groot of klein) een Oostrobon schenkt van 10 euro om te besteden in plaatselijke zaken die deels of volledig moesten sluiten vanwege de coronacrisis. Vervolgens zouden de gemeentelijke belastingen pas worden geïnd vanaf 1 oktober 2020. Ten derde zouden verenigingen en particulieren geen factuur krijgen voor niet-gebruikte zalen door de coronamaatregelen. Het bedrag van de betaalde facturen moet geheel worden teruggestort. Er wordt ook voorgesteld om op de website www.oostrozebeke.be een knop te voorzien met als boodschap 'Koop Lokaal'. En ten slotte stelt de oppositie nog voor dat de openbare werken herschikt moeten worden, zodat de lokale handelaren niet onmiddellijk bij hun heropstart geconfronteerd worden met de ingrijpende werken van de dorpskernvernieuwing.

"Uit eigenbelang"

Burgemeester Luc Derudder reageerde met de opmerking dat hij begrijpt dat de oppositie met voorstellen voor de dag komt, maar merkt onmiddellijk op dat het college van burgemeester en schepenen er alles aan doet om de gemeente leefbaar en gezond te houden. "Zomaar maatregelen naar onze bevolking en media sturen in de hoop er eigenbelang uit te halen, is in coronatijden niet op zijn plaats. Dat er maatregelen kunnen getroffen worden vanuit de gemeente naar de handelaars en inwoners toe is best te begrijpen, maar nu halsoverkop beslissingen nemen of uitspraken doen, is niet gepast en niet aan de orde. Onze diensten zijn 24 op 24 in de weer, zoals bijvoorbeeld in rusthuis Rozenberg, en onze medewerkers zijn ondertussen gestart met het opbellen van kwetsbare mensen. Zo is ook 'Oostrozebeke Helpt' opgestart.

Nu al deel maatregelen

"Wij doen ook een warme oproep om onze lokale handelaars te steunen. Pas wanneer we deze gezondheidscrisis opnieuw volledig onder controle hebben en we de impact op onze toekomstige projecten en financiële middelen correct kunnen inschatten, dan pas kunnen we maatregelen treffen. Er ligt trouwens nu al een deel maatregelen klaar, die de komende weken door de financiële dienst en het schepencollege beslist zullen worden", aldus nog burgemeester Luc Derudder.

Het voorstel komt er ten eerste op neer dat de gemeente aan elke inwoner (groot of klein) een Oostrobon schenkt van 10 euro om te besteden in plaatselijke zaken die deels of volledig moesten sluiten vanwege de coronacrisis. Vervolgens zouden de gemeentelijke belastingen pas worden geïnd vanaf 1 oktober 2020. Ten derde zouden verenigingen en particulieren geen factuur krijgen voor niet-gebruikte zalen door de coronamaatregelen. Het bedrag van de betaalde facturen moet geheel worden teruggestort. Er wordt ook voorgesteld om op de website www.oostrozebeke.be een knop te voorzien met als boodschap 'Koop Lokaal'. En ten slotte stelt de oppositie nog voor dat de openbare werken herschikt moeten worden, zodat de lokale handelaren niet onmiddellijk bij hun heropstart geconfronteerd worden met de ingrijpende werken van de dorpskernvernieuwing.Burgemeester Luc Derudder reageerde met de opmerking dat hij begrijpt dat de oppositie met voorstellen voor de dag komt, maar merkt onmiddellijk op dat het college van burgemeester en schepenen er alles aan doet om de gemeente leefbaar en gezond te houden. "Zomaar maatregelen naar onze bevolking en media sturen in de hoop er eigenbelang uit te halen, is in coronatijden niet op zijn plaats. Dat er maatregelen kunnen getroffen worden vanuit de gemeente naar de handelaars en inwoners toe is best te begrijpen, maar nu halsoverkop beslissingen nemen of uitspraken doen, is niet gepast en niet aan de orde. Onze diensten zijn 24 op 24 in de weer, zoals bijvoorbeeld in rusthuis Rozenberg, en onze medewerkers zijn ondertussen gestart met het opbellen van kwetsbare mensen. Zo is ook 'Oostrozebeke Helpt' opgestart."Wij doen ook een warme oproep om onze lokale handelaars te steunen. Pas wanneer we deze gezondheidscrisis opnieuw volledig onder controle hebben en we de impact op onze toekomstige projecten en financiële middelen correct kunnen inschatten, dan pas kunnen we maatregelen treffen. Er ligt trouwens nu al een deel maatregelen klaar, die de komende weken door de financiële dienst en het schepencollege beslist zullen worden", aldus nog burgemeester Luc Derudder.