De oppositiefractie CD&V-Eendracht vroeg op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag om zes punten goed te keuren in verband met de lokale infrastructuur. "Door de aankoop van Escolys verkeren de bewoners in onzekerheid over het voortbestaan van hun kaarterslokaal, toneelzaal, sportzalen en bibliotheken. We zijn voor alle duidelijkheid absoluut niet tegen centralisatie. Voor onze technische en administratieve diensten zou dit zelfs ideaal zijn, maar we willen dat onze zeven kernen in Anzegem hun identiteit kunnen behouden", aldus gemeenteraadslid Rik Colman.
...

De oppositiefractie CD&V-Eendracht vroeg op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag om zes punten goed te keuren in verband met de lokale infrastructuur. "Door de aankoop van Escolys verkeren de bewoners in onzekerheid over het voortbestaan van hun kaarterslokaal, toneelzaal, sportzalen en bibliotheken. We zijn voor alle duidelijkheid absoluut niet tegen centralisatie. Voor onze technische en administratieve diensten zou dit zelfs ideaal zijn, maar we willen dat onze zeven kernen in Anzegem hun identiteit kunnen behouden", aldus gemeenteraadslid Rik Colman. Zo pleit CD&V-Eendracht voor het behoud van het ceremoniële gemeentehuis in de kerk van Anzegem door de restauratie van de Sint-Janskerk. "We willen een ceremonieel gedeelte voor huwelijken, belangrijke vergaderingen, jubilea,... behouden in een gebouw met een zekere geschiedenis. Onze kerk gaat terug tot de 11de eeuw. Tijdens opgravingen werd de echte archeologische waarde blootgelegd. Heel wat mensen hebben er belangrijke periodes in hun leven doorgemaakt zoals trouw, doop, begrafenissen...", pleit Rik Colman.Schepen van Patrimonium en Onroerend Erfgoed Johan Delrue (OK) wijst het voorstel niet af, maar is van mening dat het te vroeg op de agenda wordt gebracht. "We hebben met het schepencollege al actie ondernomen met verscheidene instanties zoals intercommunale Leiedal. We kunnen er ons vandaag niet over uitspreken. Uiteraard zullen we een aantal sites moeten opofferen, maar daar moeten we eerst Leiedal over afwachten." Het voorstel werd dan ook afgewezen, net zoals de agendapunten over het behoud van de lokale cultuurcentra, sportzalen, bibliotheken, kinderopvanginitiatieven en het jeugdhuis en de jeugdhemen. Oppositieraadslid Eddy Recour: "We willen de jeugdhemen behouden in hun eigen veilig en gezellig lokaal waar ze hun activiteiten kunnen uitvoeren." Schepen van Jeugd Yannick Ducatteeuw (Inzet) stelt dat het zeker de bedoeling is om het 10-tal jeugdverenigingen in Anzegem blijvend te faciliteren. "Op vlak van jeugdbewegingen is het een utopie om te centraliseren. En dan spreek ik met name over het jeugdhuis Tope Tegare. Die jeugdbewegingen zitten waar ze goed zitten en zullen zo in de toekomst verder worden gefaciliteerd", legt schepen Ducatteeuw uit. Rik Colman vraagt zich dan ook af waarom de meerderheid de vraag van de oppositie om alle jeugdlokalen te behouden dan niet steunt.Voormalig jeugdschepen Jeremie Vaneeckhout (Groen) verduidelijkt: "De beslissing die we hier zouden nemen, zou betekenen dat de functie van het jeugdhuis en de bestaande jeugdbewegingen wordt bevestigd. Dat wil zeggen dat we eigenlijk al uitsluiten dat we misschien op een andere manier nieuwe lokalen voor andere jeugdbewegingen kunnen voorzien. Volgens het voorstel van de oppositie zou dat alleen in een bestaand jeugdheem mogelijk zijn. We staan nu aan het begin van een centraal plan over de uitdagingen van de komende 15 jaar. Laat ons in alle rust de discussies voeren en niet suggereren dat er al pistes zouden vastgelegd zijn over aangelegenheden die nog nooit ter sprake zijn gekomen", aldus Jeremie Vaneeckhout. Ook schepen Johan Delrue maant aan tot kalmte: "Er worden vandaag veronderstellingen gemaakt. Er was helemaal nooit sprake om alles weg te doen. We hebben alle respect voor de vragen en zullen de bezorgdheden meenemen." (Xander Cottens)