Oppositie Heuvelland klaagt wantoestanden OCMW-rusthuis aan

Het rusthuis Sint-Medardus in Wijtschate. © EF
Tom Gheeraert

Op de gemeenteraad van maandag in Heuvelland somde oppositieleider Bernard Heens (CD&V) een aantal wantoestanden op in het OCMW-rusthuis Sint-Medardus in Wijtschate. Zo worden volgens hem dementerenden opgesloten zonder dat er personeel aanwezig is.

De gemeenteraad van Heuvelland moest maandagavond akte nemen van de jaarrekening 2016 van het OCMW, maar fractieleider Bernard Heens van oppositiepartij CD&V nam de gelegenheid aan om de werking van het wzc Sint-Medardus in Wijtschate zwaar op de korrel te nemen. “In december 2016 bracht ik al de risicoanalyse psychosociale aspecten van personeel van het OCMW ter sprake. Daaruit bleek dat er bij het OCMW een serieus probleem was inzake arbeidsorganisatie en welzijn op het werk“, aldus Bernard Heens. “Ik heb toen ook de vrees uitgedrukt dat dit zijn weerslag zou hebben op de sfeer en de zorgverstrekking in het woonzorgcentrum. Ik moet jammer genoeg vaststellen dat er aan die problematiek tot op vandaag niets is ondernomen en dat mijn vrees voor een negatieve weerslag op de sfeer en de zorgverstrekking in het wzc terecht was.”

Bepaalde bejaarden hebben op sommige dagen geen bovenlaken ter beschikking omdat er uit besparing geen meer voorradig zijn

“Zo hebben verschillende mensen de laatste maanden bij mij de volgende klachten aangebracht die te maken hebben met een tekort aan personeel, te hoge werkdruk en onvoldoende werkmiddelen. Zo zijn de buitenwandelruimtes aansluitend op de gebouwen al de hele zomer zo goed als onbruikbaar geweest voor de bewoners wegens de verregaande vervuiling ervan met onder andere duivenuitwerpselen. Bepaalde bejaarden hebben op sommige dagen geen bovenlaken ter beschikking omdat er uit besparing geen meer voorradig zijn. De speciale pamperpyjama’s voor de bewoners die ‘s nachts niet kunnen opstaan voor toiletbezoek zijn tot op de draad versleten en er zijn er te kort wegens besparingen. Bij een bejaarde die nog enkel boterhammen kan eten zonder korsten, maar die ze zelf niet kan afsnijden, werden zijn boterhammen met korsten opgediend. Als zijn familie er in de loop van de avond niet was gekomen, dan had hij die avond niet kunnen eten.”

Verkeerde medicatie

“Op een dag in juli van dit jaar werd ‘s avonds vastgesteld dat de medicamenten die overdag aan sommige bewoners moeten worden bedeeld per vergetelheid niet bedeeld waren”, ging Heens verder. “Een bewoner kreeg op een bepaalde avond per vergissing een lepel stroop toegediend, vermoedelijk met een medicament, die niet voor hem maar voor een andere bewoner was bestemd. Sommige dementerenden worden ‘s nachts opgesloten in hun kamer zonder dat er iemand van het personeel op de afdeling aanwezig kan blijven, wat volgens mij omwille van veiligheidsredenen bij een eventuele brand niet kan. Een verdieping van het wzc was in de vakantieperiode op bepaalde dagen enkel bemand door twee jobstudenten. Een familielid die omwille van verzorging ‘s avonds na bezoektijd in de kamer van een bejaarde was gebleven, kon niet meer naar buiten en heeft toen op de alarmknop van de kamer gedrukt om hulp van het personeel te bekomen. Het heeft anderhalf uur geduurd vooraleer iemand is komen opdagen.”

Slechte organisatie

Oud-burgemeester Bernard Heens vindt dan ook dat er te weinig wordt geïnvesteerd in het wzc en dat er te veel wordt bespaard. “De dagprijs voor het woonzorgcentrum werd de laatste jaren drastisch verhoogd, maar de dienstverlening is klaarblijkelijk in kwaliteit sterk afgenomen door een tekort aan personeel dat onder te hoge werkdruk staat en onvoldoende werkmiddelen krijgt“, aldus nog Bernard Heens. “Het personeel zelf valt niets te verwijten. Zij kunnen slechts werken met het aantal en de middelen die hun ter beschikking worden gesteld. Het is duidelijk een probleem van slechte arbeidsorganisatie door het bestuur.”

“Het exploitatieresultaat van 2016 bedraagt in het OCMW 595.000 euro en het gecumuleerd budgettair resultaat bedraagt op 31 december 2016 2.017.223 euro. Er is dus wel degelijk marge om de problemen te verhelpen. Ik begrijp dan ook niet dat dit op vandaag nog altijd niet is gebeurd. Schepencollege, neem eindelijk eens uw verantwoordelijkheid op tegenover het OCMW“, besloot Bernard Heens.

Nergens perfect

“Dat is een ongelooflijke en impressionante lijst”, repliceerde OCMW-voorzitter Ward Dierickx (N-VA). “We zullen zeker luisteren naar uw tips, maar het verwondert mij dat u weer begint over die risicoanalyse, waarvan de psycholoog die de resultaten analyseerde zeer duidelijk stelde dat ze met een hele kilo zout moesten genomen worden omdat benchmarks gebruikt werden van instellingen die verre van soortgelijk zijn als ons wzc. Ik kom heel vaak in het wzc en praat veel met het personeel en familieleden van bewoners en van hen hoor ik dat de meeste mensen tevreden zijn. Ik kom (als huisarts, red.) veel in andere rusthuizen en ik kan je verzekeren dat ik nog nooit gehoord heb dat in één ziekenhuis alle zaken perfect lopen. Maar morgen zal ik uw opmerkingen doorgeven aan de directie en u dan van antwoord dienen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.