Oppositie hekelt nieuw toewijzingssysteem voor de strandconcessies in Blankenberge

De klassieke badkarloting in Blankenberge gaat na 160 jaar op de schop. © WK
Wim Kerkhof
Wim Kerkhof Medewerker KW

In de Blankenbergse gemeenteraad van dinsdagavond riep Open VLD de drie meerderheidspartijen op om hun huiswerk met betrekking tot de concessies voor de stranduitbatingen opnieuw te doen en het nieuwe reglement voorlopig niet te stemmen.

“Hiermee zet je de toekomst van veertien Blankenbergse families op de helling. Wij hopen alsnog dat het stadsbestuur zich bezint en dit herbekijkt”, klonk het bij monde van raadslid Björn Prasse. N-VA, SP.A en CD&V keurden het nieuwe lastenboek uiteindelijk toch goed. “Hier is veel werk in gestoken en wij willen op een wettelijke basis voortgaan.”

Cultuurhistorische traditie

Maar volgens oppositiepartij Open VLD blijft het stadsbestuur daarmee dus doof voor allerlei tegenargumenten. “Er werden verschillende redenen aangehaald om het klassieke lotingsysteem naar de prullenmand te verwijzen. Eerst waren het de klachten van burgers, dan bleek de EU-regelgeving de schuldige, dan was het weer noodzakelijk om beter controle uit te kunnen oefenen. Hoewel die argumenten door het stadsbestuur allemaal niet hard gemaakt kunnen worden, gaat de traditionele loting toch op de schop. Er wordt gegoocheld met juridische termen om een systeem af te voeren dat 160 jaar oud is, en daarmee ook een zekere cultuurhistorische traditie inhoudt”, aldus Prasse, die net zoals voor de concessies van de frietkoten met het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel zwaaide.

Overgangsperiode

“Ondanks alle rechtsbeginselen die in de nieuwe regelgeving zijn opgenomen, heeft het bestuur deze nog over het hoofd gezien: het stelt dat een burger die voortbouwt op eerdere daden van bestuur, daaruit enige zekerheid mag putten wanneer hij op basis van diezelfde regelgeving verdere actie onderneemt. Zomaar de spelregels veranderen waardoor mensen plots geconfronteerd worden met financiële onzekerheid, dat druist in tegen elk vorm van proportionaliteit. Een overgangsperiode van drie tot vijf jaar – waarbij uitbaters de kans wordt geboden om hun financiële engagementen af te bouwen en zich te heroriënteren – had dan ook minstens overwogen moeten worden. Ook de nieuwe inhoudelijke wijzigingen zijn niet zaligmakend en het toezicht op eventuele overtredingen zal op exacte dezelfde manier verlopen als voordien. Het gevaar bestaat dat discussies nu zelfs sneller uitgevochten zullen worden in rechtbanken.”

Van vader op zoon

De Blankenbergse strandbaruitbaters zitten volgens Prasse in een kwetsbare positie. “De baigneurs hebben jaar na jaar zware investeringen gedaan die nu misschien voor niets zijn geweest. Ze lopen het risico om daar straks met hun infrastructuur te staan en met leningen van overnames, die ze misschien van dag op dag niet meer ten gelde gaan kunnen maken. Het gaat hier niet over multinationals maar over veertien Blankenbergse gezinnen, die van vader op zoon op het strand staan.”

Ook Horeca Blankenberge en de Middenstandsraad reageren volgens Prasse ‘afwijzend tot verbolgen’. “Want ook zij werden niet geconsulteerd bij de opmaak van het nieuwe reglement. Wij hebben in de afgelopen week mailverkeer ontvangen waarin zowel badkarhouders, horeca-uitbaters als middenstand zich alom beklagen over wat inmiddels een traditie aan het worden is van dit stadsbestuur. Dat is dat het beslissingen neemt zonder in overleg te treden, allemaal onder dezelfde juridische kapstok die geen steek houdt”, zei raadslid Björn Prasse nog in zijn betoog.

100.000 euro omzet

Met het nieuwe reglement worden de concessies voortaan per opbod toegewezen. De kandidaten zouden onder meer geselecteerd worden op basis van ervaring. “Maar er schijnt een regeltje in het lastenboek te staan dat de stranduitbaters moeten kunnen aantonen dat ze de laatste drie jaar minstens 100.000 euro omzet draaiden. Zo worden er a priori al mensen uitgesloten”, aldus nog Björn Prasse.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.