Unaniem werd de 5 procent aanvullende belasting op de personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende ...

Unaniem werd de 5 procent aanvullende belasting op de personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1.700 goedgekeurd. Dat deze cijfers nog altijd dezelfde zijn als 12 jaar geleden was voor Jo Rousseau (SP.A) een reden om de CD&V-meerderheid te feliciteren. Bij de stemming over de samenwerking tussen de stad en het OCMW onthielden SP.A en N-VA zich omdat te weinig over het financieel plaatje is gekend. De twee minderheidspartijen onthielden zich bij de stemming over het budget en de wijziging van de meerjarenplanning van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). (DCR)