Dinsdag heeft het Tieltse schepencollege het gunningsbesluit, ten voordele van THV Kortrrijkstraat, effectief ingetrokken nadat het twee weken geleden door provinciegouverneur Carl Decaluwé was geschorst. Het traject moet dus worden overgedaan, waarbij het stadsbestuur nu kiest om eerst een ruime inspraak- en consultatieronde te organiseren, zowel bij de adviesraden, de betrokken partners als de ruime bevolking.
...