De Vlaamse overheid besliste in augustus om de vaarregeling van de veerdienst in de Nieuwpoortse havengeul aanzienlijk in te krimpen door de boten niet meer op weekdagen te laten varen. De beslissing viel bij velen in Nieuwpoort niet in goede aarde en zorgde er voor heel wat commotie.
...

De Vlaamse overheid besliste in augustus om de vaarregeling van de veerdienst in de Nieuwpoortse havengeul aanzienlijk in te krimpen door de boten niet meer op weekdagen te laten varen. De beslissing viel bij velen in Nieuwpoort niet in goede aarde en zorgde er voor heel wat commotie. Recent nog fulmineerden Bert Gunst en Michel Landuyt, de lokale schepenen van toerisme uit de IJzergemeente en buurgemeente Middelkerke, dat ze hier niet mee akkoord konden gaan en stappen zouden ondernemen bij bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) om de beslissing ongedaan te maken. Maar nu krijgt het verhaal een onverwacht staartje. Gemeenteraadslid Matthias Priem en Europees parlementslid Sander Loones, partijgenoten van de minister, reageren zeer scherp op wat zij zien als een hypocriete houding. "Wij vinden het een bijzonder vreemde communicatie van de schepenen, gezien de voorgeschiedenis van de beslissing die allesbehalve eenzijdig was, zoals werd beweerd", oppert Matthias Priem. "'Het stadsbestuur van Nieuwpoort was, in de persoon van burgemeester Crabbe, tijdens een overleg in juli over deze aangelegenheid met het bevoegd agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) immers akkoord gegaan met de aanpassing van de vaarregeling. De pijnlijke communicatie van de schepen van toerisme duidt mijn inziens enerzijds op het gebrek aan politieke moed van het Nieuwpoorts bestuur om verantwoordelijkheid op te nemen voor een eigen beslissing en anderzijds op een gebrekkige werking van het schepencollege', sneert Priem.Ook Europees parlementslid Sander Loones, tevens nationaal ondervoorzitter van N-VA, verbaast zich over de gang van zaken. Hij lanceert meteen een verrassend voorstel. "De veerdienst in Nieuwpoort is absoluut een mooie meerwaarde voor het wandel- en fietstoerisme langs onze kust, waar zeker ook de buurgemeenten hun voordeel mee doen", zegt Loones. "Ik roep de stadsbesturen van Nieuwpoort en Middelkerke dan ook op om hun duit in het zakje te doen. Vlaanderen behoudt de financiering voor topdagen. De betrokken gemeenten blijken minder consequent. Achter de schermen blijken ze goed te keuren wat ze voor de schermen afbranden. Wanneer zij zoveel belang hechten - en terecht - aan de overzet, ga ik ervan uit dat ze bekijken hoe zij zelf de overzet op de andere dagen kunnen organiseren."Nieuwpoorts schepen van toerisme Bert Gunst (CD&V) reageert verrast. "Neen ik was absoluut niet op de hoogte van het standpunt dat de burgemeester heeft ingenomen. Ik ben persoonlijk zeker bereid om met alle betrokken rond te tafel te zitten. Ik vind het overigens maar logisch dat een schepen van toerisme betrokken wordt bij toeristisch overleg."(DVL)