Op 12 september geeft de stad meer uitleg tijdens een infomarkt. Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor een gewenste ruimtelijke structuur. Dit plan doet geen uitspraken over concrete percelen en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het is een plan met een zeker abstractieniveau, dat antwoord geeft op uiteenlopende cruciale maar ingewikkelde vragen.
...

Op 12 september geeft de stad meer uitleg tijdens een infomarkt. Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor een gewenste ruimtelijke structuur. Dit plan doet geen uitspraken over concrete percelen en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het is een plan met een zeker abstractieniveau, dat antwoord geeft op uiteenlopende cruciale maar ingewikkelde vragen. Hoeveel woningen moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? Welk soort plekken zijn daar het best voor geschikt? Hoeveel groen, hoeveel landbouwgrond? Op wat voor type plekken gaan we dat doen? Een RUP is niet te verwarren met een GRS, dat over de verschillende ruimtelijke segmenten van de gemeente vertaalt wordt in een ruimtelijk uitvoeringsplan in concrete voorschriften voor een bepaald gebied.Het huidige GRS werd op 24 november 2005 door de deputatie goedgekeurd. Momenteel loopt de procedure voor de herziening van het structuurplan om het document aan te passen aan de huidige en toekomstige ruimtelijke noden en vraagstukken. Een GRS bestaat steeds uit een informatief, een richtinggevend en een bindend deel. Het informatieve deel beschrijft de bestaande toestand van het betrokken gebied. In het richtinggevende deel wordt de gewenste ruimtelijke evolutie beschreven. Daarvan mag de overheid bij het nemen van beslissingen niet afwijken, tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen in de ruimtelijke behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten. Het bindend deel is bindend voor de overheid die het plan opmaakt, maar vormt geen beoordelingsgrond bij het toestaan of weigeren van omgevingsvergunningen. Het informatief, richtinggevend en bindend deel plus de kaartenbundels liggen vanaf 20 juli tot en met 17 oktober 2020 voor iedereen ter inzage in het administratief centrum van de stad (Heernisse 6), in de bibliotheek en in het stadhuis op de Grote Markt. Je kan deze documenten in die periode ook inkijken op de website www.diksmuide.be/ruimtelijke-planning. Op zaterdag 12 september 2020 organiseert de stad een infomarkt.(AC)