"Met de toenemende vergrijzing van de bevolking en de alsmaar duurder wordende verblijfskosten van de rusthuizen en instellingen, wordt het steeds belangrijker dat de hulpbehoevenden zo lang mogelijk in de huiselijke sfeer kunnen blijven verzorgd worden", stak Pascal Lapanne (Open VLD) van wal in zijn aanvullend agendapunt. "Voor veel gezinnen die instaan voor de verzorging van een zwaar hulpbehoevende is elke financiële steun dan ook meer dan welkom. In Poperinge bestaat daarvoor de mantelzorgpremie, ofwel het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden, dat ...

"Met de toenemende vergrijzing van de bevolking en de alsmaar duurder wordende verblijfskosten van de rusthuizen en instellingen, wordt het steeds belangrijker dat de hulpbehoevenden zo lang mogelijk in de huiselijke sfeer kunnen blijven verzorgd worden", stak Pascal Lapanne (Open VLD) van wal in zijn aanvullend agendapunt. "Voor veel gezinnen die instaan voor de verzorging van een zwaar hulpbehoevende is elke financiële steun dan ook meer dan welkom. In Poperinge bestaat daarvoor de mantelzorgpremie, ofwel het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden, dat sedert 2012 bestaat en 125 euro per jaar bedraagt. Deze premie is tot op heden echter nog nooit geïndexeerd geweest. In West-Vlaanderen bedraagt de gemiddelde mantelzorgpremie nu 300 euro per jaar. Dat is 14 % meer dan in Poperinge. Open VLD vraagt dan ook dat het zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden, de vroegere mantelzorgpremie, opgetrokken zou kunnen worden tot op het West-Vlaams niveau."Voor alle duidelijkheid: ik kom zelf niet in aanmerking hiervoor", benadrukte Lapanne, die zelf in een rolstoel zit.Schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen) verdedigde het mantelzorgpremiesysteem van de stad. "De Poperingse mantelzorgpremie mag niet verward worden met het zorgbudget, dat 130 euro per maand bedraagt en gefinancierd wordt door de Vlaamse Zorgkas", aldus Vanderhaeghe. "Dat zorgbudget wordt echter heel streng toegekend. Onze mantelzorgpremie is laagdrempelig en wordt zeer ruim toegekend. Dit jaar aan 211 personen, het jaar voordien aan 204 personen. De gemiddelde mantelzorgpremie in West-Vlaanderen is inderdaad hoger, maar veel minder mensen komen ervoor in aanmerking. Er zijn zelfs gemeenten waar er helemaal geen mantelzorgpremie wordt toegekend. Verder zetten we ook in op niet-financiële tegemoetkomingen. Zo hebben we een welzijnswerker die hulpbehoevenden helpt. Onze dienst seniorenzorg werkt met zorgcoaches. Het is bedoeling dat die zorgcoaches een vertrouwenspersoon worden en contacten leggen tussen de hulpbehoevende en hulpverleners. Verder organiseren ze praatcafés, onder andere over dementie en mantelzorg, waarbij mensen ervaringen kunnen uitwisselen."Pascal Lapanne liet zich echter niet afschepen met het antwoord alleen en eiste een stemming over de optrekking van de mantelzorgpremie. Schepen Loes Vandromme (CD&V) greep echter in. "Kunnen we deze stemming uitstellen, zodat we ons hierop kunnen voorbereiden. In de vorige legislatuur was dit een van mijn bevoegdheden. Toen hebben we bekeken hoe we aan de mantelzorgpremie konden sleutelen, maar je mag de budgettaire impact niet onderschatten. We zijn immers nog volop aan het werken aan het meerjarenplan", zei Vandromme.Uiteindelijk ging de Open VLD-fractie ermee akkoord om de stemming uit de stellen tot de volgende gemeenteraad. (TOGH)