Wilfried Vandaele (Open & N-VA) somde de extra uitgaven die gemaakt werden de voorbije maanden op. "Dit is een flinke begrotingswijziging die op ons afkomt. Er is geld uitgegeven die er niet was en dat moet nu rechtgetrokken worden. Zo werd 85.000 euro extra uitgegeven aan diverse feestelijkheden, 105.000 euro aan winterevents, 16.500 euro aan verzendingskosten en 15.350 euro aan toeristische publiciteit. Dat is geen goede manier van werken. Facturen moeten hoe dan ook ooit eens betaald worden."

Renovatie gemeentehuis

"Ook de investeringen die aan dit gemeentehuis worden gedaan, rijzen de pan uit. 1.230.000 voor renovatie van de tweede verdieping en nog eens 1.300.000 euro voor de derde verdieping. Een verhoging met bijna 600.000 euro tegenover het oorspronkelijke bedrag. Wij zijn voorstander om het gebouw te verzorgen, maar het had toch ook met wat minder gekund. Ik weet trouwens niet of de verhuizing van de raadzaal naar de zolder een verstandige beslissing is", merkte Vandaele op.

Waferijzerpolitiek

De beslissing om een clubhuis te bouwen voor de hondenclub werd evenzeer op de korrel genomen. "Een week voor de verkiezingen werd dit beslist en het dossier is bovendien niet op de gemeenteraad gekomen omdat via Farys is verlopen. Soms is dat goed, maar komt er wel op neer dat dergelijke grote investeringen gebeuren zonder democratische controle van de gemeenteraad. Wij zijn daar geen voorstander van. Wij misgunnen het de hondenclub niet, maar dit is er misschien wel over. En misschien moeten we toch eens kijken dat wel alle verenigingen op dezelfde manier te behandelen. Dat is hier niet gebeurd. We moeten geen schuldigen zoeken, ik denk dat het vooral een gevolg is van de onenigheid in het schepencollege. Er is een soort wafelijzerpolitiek ontstaan", sneerde Vandaele op zijn laatste gemeenteraad in de oppositie. Volgens schepen Rudy Claus (Bewust) werd er ondertussen gekeken om de kostprijs voor de hondenclub te zakken. "Het klopt niet dat wij met geld smijten."

Wintertoerisme

Stefaan Vincke van Bewust wilde dan weer meer uitleg over de extra kosten voor het wintertoerisme en waarom er zo'n groot verschil is tussen Wenduine en De Haan. Volgens schepen Marleen De Soete (Vooruit!) was het echter tijd voor een professioneel aanbod in het wintertoerisme en is dit ook goed voor de lokale economie. "De kostprijs is hoger in De Haan omdat het ook langer duurt. Als je zou omrekenen volgens tijdsduur ligt de investering ongeveer even hoog. Er wil bovendien eens opmerken dat het volledige budget voor toeristische evenementen in de zomer 450.000 euro kost. Als we even vergelijken met Koksijde, dan geven zij 500.000 euro uit voor de zomereditie van Night of the proms, een evenement dat één dag duurt."

Onthouding

Volgens Vandaele zouden de raadsleden van Bewust die overgestapt zijn naar Open & N-VA bij de begrotingswijziging meestemmen met de meerderheid omdat 'ze hun contract willen uitdoen'. Opvallend is wel dat ze iets later, bij de stemming over het budget voor de politiezone, toch onthouden samen met alle leden van Open & N-VA en Vooruit!, de nieuwe coalitie die binnenkort het bestuur overneemt.

Omdat het ook de laatste gemeenteraad was van deze legislatuur namen verschillende raadsleden afscheid zoals Hans Jonckheere (Open & N-VA). Zowel meerderheid als oppositie prezen gemeenteraadsvoorzitter Kurt Devooght voor zijn werk de afgelopen zes jaar. Kurt Demaria (Bewust) dankte burgemeester Peter Breemersch (Bewust) om aan de juiste kant van de geschiedenis te staan, in analogie met de uitspraken van Premier Michel over het Marrakech-pact.

(LB)