Vooral de vele openbare werken waarbij bijna elk dossier te maken krijgt met het verhaal van gescheiden riolering kost handenvol geld en daartegenover moeten dan ook de nodige financiële middelen staan. "De extra belastingsinkomst zorgt er dan ook voor dat we de financiële draagkracht hebben om 6,9 miljoen euro extra leningen kunnen opnemen tegen 2025 om onze 20,9 miljoen aan investeringen te kunnen ...

Vooral de vele openbare werken waarbij bijna elk dossier te maken krijgt met het verhaal van gescheiden riolering kost handenvol geld en daartegenover moeten dan ook de nodige financiële middelen staan. "De extra belastingsinkomst zorgt er dan ook voor dat we de financiële draagkracht hebben om 6,9 miljoen euro extra leningen kunnen opnemen tegen 2025 om onze 20,9 miljoen aan investeringen te kunnen helpen financieren", verduidelijkte schepen Olivier De Marez. Even een greep uit de geplande investeringen. Aan openbare werken alleen al zoals de afkoppeling de Ginste, Gentstraat (met dubbel fietspad), doortocht door het centrum, Nieuwstraat en asfalteringswerken zijn al goed voor 15.445.000 euro. De verdere inrichting van de twee begraafplaatsen met aankoop van begraaf elementen ook al goed voor 150.000 euro. Er wordt ook gewerkt aan het gemeentelijk patrimonium door o.a herstelling dak jeugdlokalen, nieuwe verwarmingsinstallatie, toiletten 850.000 euro. Ook de woonzorgsite met aankoop van bedden, hoog-laag baden, vervanging verlichting en dagverzorgingscentrum 1.010.000 euro. In 2020 wil de gemeente ook werk maken van de herinrichting van het park van de Visscherie, heraanplant van groenzones 470.000 euro. Ook wordt verder gewerkt aan de verledding van de gemeente goed voor 25.000 euro. Ook de technische dienst krijgt er rollend materiaal bij voor een bedrag van 435.000 euro. Voor de aankoop van gronden en gebouwen, uitbreiding begraafplaats centrum, aankoop gronden Mandelvallei680.000 euro. Er is ook de opmaak van een RUP kernversterking en opmaak RUP de Ginstevoorzien wat 510.000 euro kan kosten. Ten slotte is er ook nog de bijdrage aan de bouw van een nieuw zwembad in Wielsbeke goed voor een bijdragen van 1.025.000 euro. Naar de toekomst toe wordt ook nog de bouw van een dagverblijfcentrum naast Rozenberg een zware investering waarvoor de gronden intussen al zijn aangekocht. Het woonzorgcentrum Rozenberg blijft voor de gemeente een belangrijke uitgavenpost.(CLY-foto Julien Cluyse)