Oostkamp wil met relanceplan inwoners en verenigingen steunen

Het voltallige gemeentebestuur stent het plan goed. © GS
Redactie KW

Op een extra gesloten gemeenteraad werd het relanceplan voor het culturele en economische leven door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Het kernpunt daarin ligt op de ondersteuning van de samenleving, verenigingen en personen.

De gemeente Oostkamp heeft een plan klaar over hoe ze het sociale en economische leven kan ondersteunen bij de terugkeer naar het normale leven na Covid-19.

De Kernpunten zijn het stimuleren van de lokale economie en het nieuw leven inblazen van de Oostkampse gemeenschap vol verbondenheid. Tot op vandaag werd nog sterk gewerkt aan ondersteuning tijdens de coronacrisis, een duidelijke crisiscommunicatie, overleg met de economische sector, dienstverlening op afspraak, uitwerken van de zomerwerking, maar daarnaast worden er plannen voor de toekomst gemaakt.

Binnen de gemeentelijke organisatie heeft een taskforce zich beziggehouden met het uitwerken van concrete voorstellen, waarbij ze op zoek is gegaan naar creatieve en innovatieve ideeën en voorstellen, op maat van de gemeente Oostkamp.

Nieuwe beleving

Met dit relanceplan wil de gemeente één doel bereiken, een ‘kern-gezond 8020’. Om dit te realiseren, is het plan opgebouwd rond vier pijlers.

Ondersteuning van de economische heropleving door te zorgen voor beleving terwijl mensen shoppen en consumeren. Inwoners en ook mensen buiten Oostkamp moeten op een veilige en gezellige manier kunnen shoppen en naar de horeca kunnen gaan in Oostkamp. Tijdens het winkelen ervaren ze een nieuwe beleving met de publieke ruimte die anders ingericht is met pop-upzitbanken en extra terrassen, een spaarkaartsysteem die hen beloont voor het shoppen en aanmoedigt om langs te gaan bij de horeca, animatie tijdens de zomer in de verschillende kernen.

Met een ondersteuning van verenigingen, wijken en vrijetijdsbeleving wil de gemeente mensen verbinden met elkaar. De meer dan 300 verenigingen zijn hierin een belangrijke schakel. De gemeente wil de verenigingen helpen met de opstart van hun activiteiten door te faciliteren op vlak van materiaal ter beschikking te stellen, promotie van hun activiteiten op de gemeentelijke website te voorzien en mee te denken met het coronaproof maken van activiteiten. Ook de surplus-kosten van het zaalverhuur voor verenigingen om hun werking coronaproof te maken, worden gedragen door de gemeente tot eind 2020.

Vanaf 8 juni gaat de gemeentelijke infrastructuur weer open voor verenigingen, die uiteraard zelf verantwoordelijk zijn voor het coronaproof organiseren van activiteiten. Douches en kleedkamers mogen voorlopig nog steeds niet gebruikt worden.

Groot draagvlak

Ook wordt gezorgd voor een ondersteuning van de kwetsbare personen en gezinnen. Iedereen telt mee. De gemeente wil al haar inwoners ondersteunen en hen helpen om gezond en wel uit de coronacrisis te komen, maar vooral de kwetsbaren onder hen. Ze wil hen bereiken en ondersteuning op maat bieden. Het blijvend activeren van het platform ‘Oostkamp helpt’ met initiatieven zoals burenhulp-kaart, pennenvrienden, babbelbank, netwerk straatambassadeurs uitbreiden hoort daar allemaal bij. Acties rond mentale gezondheid, met aandacht voor rouwverwerking, zullen niet ontbreken, net zoals acties in het teken van individuele hulpverlening.

Burgemeester Jan de Keyser: “Het spreekt voor zich dat het uitrollen van dit plan in nauw overleg en samenspraak zal gebeuren met de lokale economische actoren en vertegenwoordigers vanuit het sociale en verenigingsleven. De gemeente wil ervoor zorgen dat er voor de maatregelen van bij de start een zo groot mogelijk draagvlak wordt gecreëerd. Dit geeft de meeste kans op succes.”

In de zomer plant de gemeente ook een promotiecampagne om aan inwoners en mensen uit de streek te tonen dat het goed vertoeven is in Oostkamp.

(GS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.