Sinds 1 januari is de nieuwe legislatuur gestart. Een eerste taak voor het bestuur is de opmaak van een beleidsplan. Daarin wordt vastgelegd wat de focuspunten zijn van het bestuur voor de komende zes jaar. Dit wordt vertaald in een meerjarenplan. Dat meerjarenplan loopt voor de periode 2020-2025 en beschrijft de beleidslijnen in concrete acties, gepland over de tijd en financieel gebudgetteerd per jaar.
...