Oostkamp ondertekent het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030

Redactie KW

Doel is om Oostkamp daardoor beter bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering die nu al optreden, zoals meer hittedagen en periodes van droogte.

De gemeenteraad van Oostkamp beslist tijdens de gemeenteraadszitting van 20 februari om verder te gaan op het ingeslagen pad en bijkomende milieu-inspanningen te leveren. De gemeente wil haar CO2-uitstoot tegen 2030 verder te laten dalen met ten minste 40%. Oostkamp zal hiertoe samen met de intercommunale WVI en de omliggende gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke een actieplan opmaken. Doel is om Oostkamp daardoor beter bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering die nu al optreden, zoals meer hittedagen en periodes van droogte.

“Hulp nodig van alle inwoners en bedrijven”

Met het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant ofwel Covenant of Mayors wil Oostkamp de lat voor zichzelf hoog leggen omtrent de klimaatmaatregelen. “We willen de 40% norm halen in Oostkamp tegen 2030, maar het zal niet makkelijk zijn”, aldus burgemeester Jan de Keyser. “De gemeente kan deze ambitieuze doelstellingen niet alleen halen. De gemeentediensten zelf zijn verantwoordelijk voor slechts 1% van de CO2-uitstoot op ons grondgebied. We hebben dus de hulp nodig van alle inwoners, bedrijven en verenigingen.”

Twee jaar na het ondertekenen van het Burgemeesterconvenant moet er een klimaatplan opgesteld zijn. Dat wordt ontwikkeld op basis van de inventarisatie van CO2-uitstoot op het grondgebied en een analyse van de risico’s van de klimaatverandering. In West-Vlaanderen gaat het voornamelijk over hitte, droogte, overstroming, erosie en zeespiegelstijging. Oostkamp wil van het klimaatplan vooral een actieplan maken, met inbreng van alle doelgroepen die een verschil kunnen maken. De komende 5 jaar zal de gemeente in samenwerking met intercommunale WVI een traject uitwerken om een positieve klimaatdynamiek tot stand te brengen in de gemeente.

“Verschil maken door mobiliteit”

Uit recente cijfers blijkt dat de CO2-uitstoot van Oostkampse woningen tussen 2011 en 2017 met 12% daalde. “Dat is alvast een goede start”, zegt de Keyser. “Eind 2017 ging onze energiecoach aan de slag. We hopen dat nog veel inwoners gebruik zullen maken van zijn gratis expertise. Elke goed geïsoleerde woning betekent immers pure winst voor de eigenaar én ook voor het klimaat.”

“De openbare verlichting verbruikte in deze periode al 22% minder energie. Enkel op het vlak van mobiliteit is er nog veel werk aan de winkel. Tussen 2011 en 2015 was er een lichte daling van de CO2-uitstoot afkomstig van wagens, met zo’n met 3%. Daarna noteerden we een terugval naar 2%. Ook al daalt de CO2-uitstoot per wagen, we rijden met z’n allen steeds meer kilometers in steeds meer auto’s. Oostkamp kan hier een verschil maken.”

Begeleiding door energiecoach

De gemeente Oostkamp nam alvast volgende duurzame stappen: de installatie van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen, de vergroening van het wagenpark en de aankoop van extra dienstfietsen, autodelen, de omschakeling van de openbare verlichting naar led verlichting

Het roept ook zijn inwoners op om de wagen veel meer achterwege te laten en bewust te kiezen om te stappen, fietsen, carpoolen… De gemeente vraag ook om woningen goed te isoleren en over te stappen over op duurzame energietechnieken. Je kan je hierbij gratis laten begeleiden door een energiecoach via De Woonwinkel.

“Te streng engagement”

Voor Valentien Goethals van Groen is het cijfer van 40% CO2 reductie tegen 2030 reeds achterhaald. De doelstelling moet een minimum van 45% zijn. Ze vraagt ook om de twee jaar een evaluatie te maken om te zien hoe ver Oostkamp staat met de te halen doelstellingen. Dat werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

Dieter Vanparys van het Vlaams Belang stelt vooral vragen bij de vele clausules dat het burgemeesterconvenant inhoudt als de doelstellingen niet gehaald worden. “We zijn er bijna zeker van dat de 40% niet zal gehaald worden. Het engagement is te streng voor Oostkamp. Daarom zullen we op dit agendapunt ook tegenstemmen. Wel staan we achter de klimaatdoelstellingen op zich. We zijn enkel bezorgd dat het moeilijk haalbaar zal zijn.” Na de stemming werd het agendapunt goedgekeurd en ondertekende burgemeester Jan de Keyser het burgemeestersconvenant.

(GS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.